Kiinteistökaupan kulku menee seuraavasti; 1. myyjä tekee myynti-ilmoituksen kohteesta, 2. ostaja tekee ostotarjouksen, 3. myyjä hyväksyy tarjouksen, 4. allekirjoitetaan kauppakirja.

Kiinteistökaupan kulku

Myynti-ilmoitus

Myyjän on tehtävä kohteestaan myynti-ilmoitus, kun kiinteistöä tarjotaan yleiseen myyntiin. Myynti-ilmoituksessa on oltava tarpeelliset yksilöintitiedot kiinteistöstä. Yksilöintitiedolla tarkoitetaan esim. sijaintia ja osoitetta tai kiinteistötunnusta. Sen lisäksi myynti-ilmoituksessa pyritään kuvaamaan kohde kattavasti. Olennaista on se, että mitä tahansa tietoja myynti-ilmoitukseen laitetaankaan, niiden on oltava paikkaansa pitäviä. Jos myynti-ilmoituksessa on annettu vääriä tietoja kiinteistöstä, nämä virheelliset tiedot pitää oikaista ostajalle selkeästi ennen kaupan tekemistä.

Ostotarjous

Myynti-ilmoituksen ja kiinteistön esittelyn tarkoituksena on saada ostotarjous tai useita ostotarjouksia. Ostotarjous on tehtävä kirjallisena. Ostotarjouksessa ostaja ilmoittaa, paljonko hän on kiinteistöstä valmis maksamaan. Lisäksi tarjouksessa on ilmoitettava, jos siihen sisältyy muita ehtoja kuten rahoitusehto tai kuntotarkastusehto. Tarjouksen voimassaoloaika määritellään myös.

Tarjouksen hyväksyminen, hylkääminen tai vastatarjous

Myyjä vastaa tarjouksen tekijälle hyväksymällä tarjouksen tai hylkäämällä sen. Myyjä voi myös tehdä tarjouksen tehneelle ostajalle vastatarjouksen. Vastatarjousta käytetään silloin, kun myyjä on valmis tinkimään pyyntihinnasta, mutta ei niin paljon kuin ostaja tarjouksessaan edellyttäisi.

Kauppakirjan allekirjoittaminen

Kun kiinteistökaupan ehdoista on päästy sopimukseen, laaditaan kirjallinen maakaaren määrämuodot täyttävä kauppakirja. Kauppakirja allekirjoitetaan ja kaupanvahvistaja vahvistaa kaupan.

Kiinteistön kauppakirjan voit ladata tästä.

Nopeaa apua lakiasioihin.