Kiinteistökaupan maksuehdot sovitaan kauppakirjassa. Ostettava kiinteistö voidaan maksaa kerralla kaupantekotilaisuudessa tai erissä sen jälkeen.

Kiinteistökaupan maksuehdot

Käsiraha osana kauppahintaa

Jos kiinteistön esisopimuksen tai ostotarjouksen yhteydessä on maksettu käsiraha, lasketaan se osaksi lopullista kauppahintaa.

Kauppahinta

Varsinainen kauppahinta määritellään kauppakirjassa. Jotta kirjoitusvirheitä ei synny, kannattaa kauppahinta kirjoittaa kirjaimin sekä numeroin esim. seuraavalla tavalla:

”Kauppahinta on kaksisataatuhatta (200 000) euroa.”

Kauppahinnan maksaminen

Jos kauppahinta maksetaan kaupanteko tilaisuudessa kokonaan, voidaan käyttää esimerkiksi seuraavanlaista muotoilua kauppakirjassa:

”Kauppahinta maksetaan kaupanteon hetkellä ja kuitataan kokonaan maksetuksi tämän kauppakirjan allekirjoituksin.”

Jos puolestaan sovitaan, että kauppahinta maksetaan erissä, pitää se kirjata kauppakirjaan selkeästi ja ymmärrettävästi, esimerkiksi näin:

”Kauppahinnasta kuitataan kauppakirjan allekirjoituksin maksetuksi satatuhatta (100 000) euroa, johon sisältyy käsirahana maksettu viisituhatta (5 000) euroa.

Loppukauppahinta sataviisikymmentätuhatta (150 000) euroa maksetaan siten, että ensimmäinen osasuoritus viisikymmentätuhatta (50 000) euroa maksetaan pp.kk.vvvv ja toinen osasuoritus satatuhatta (50 000) euroa maksetaan pp.kk.vvvv. Molemmat erät maksetaan korottomana.”

Maksun viivästymisen seuraukset

Lisäksi on hyvä ottaa maininta siitä, että viivästyneelle kauppahinnan osalle vaaditaan viivästyskorkoa.

”Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan.”

Onko kauppahinta pinta-alaperusteinen?

Kauppahinta voidaan sitoa maapohjan tai rakennuksen pinta-alaan tai sopia siitä, että kauppahinta ei perustu pinta-alaan. Etenkin tilanteissa, joissa pinta-alaa ei ole tarkistusmitattu, eli pinta-ala tiedetään suurinpiirtein mutta siitä ei olla ihan varmoja, kauppahintaa ei sidota pinta-alaan.

”Kauppahinta ei ole pinta-alaperusteinen” TAI ”Kauppahinta on pinta-alaperusteinen”

Nopeaa apua lakiasioihin.