Kiinteistökaupan maksut kohdistuvat osittain myyjäll, osittain ostajalle. Maksuja ovat verojen lisäksi välittäjän ja kaupanvahvistajan maksut sekä lainhuudatusmaksut.

Kiinteistökaupan maksut

Kiinteistönkaupasta tulee kuluja pelkän kauppahinnan lisäksi verojen ja myös muiden maksujen muodossa.

Varainsiirtovero

Kiinteistön saannosta on maksettava varainsiirtovero. Varainsiirtovero on ostajalle kuuluva maksu. Kyse on oma-aloitteisesta verosta, joka on suoritettava heti saannon jälkeen.

Luovutusvoittovero

Jos myyjä saa kiinteistön myynnistä isomman hinnan kuin millä hän on sen hankkinut, pitää myyntihinnan ja hankintahinnan välisestä erotuksesta maksaa luovutusvoittovero. Oman asunnon myynti on verovapaata, kun se on ollut omistuksessa ja omassa asumiskäytössä vähintään 2 vuotta.

Välittäjän palkkio

Jos kiinteistön myynnissä käytetään kiinteistönvälittäjää, mikä ei ole pakollista, pitää siitä maksaa välittäjälle välityssopimuksen mukainen summa. Välityspalkkio on kiinteä hintainen tai prosenttiosuus toteutuneesta myyntihinnasta.

Kaupanvahvistajan maksu

Kiinteistön kauppa on kaupanvahvistajan vahvistettava. Ilman kaupanvahvistusta kiinteistön kauppa ei ole pätevä. Kaupanvahvistajan palkkio pitää joko myyjän tai ostajan maksaa. Kaupanvahvistajan palkkio voidaan myös jakaa molemmille osapuolille maksettavaksi. Kaupanvahvistajan palkkio perustuu lainsäädäntöön eikä se ole kovin suuri, mutta kuitenkin yli 100 euroa.

Asiamiehen palkkio

Jos kiinteistönkauppa tehdään asiamiehen välityksellä, pitää siitä valtuuttajan maksaa asiamiehelle heidän väliseen sopimukseen perustuva palkkio.

Kuntotarkastuksen teettäminen

Joskus myyjä haluaa teettää tai ostaja edellyttää kuntotarkastusta ennen kiinteistön kauppaa. Tällöin kuntotarkastuksen kulut tulevat joko myyjän, ostajan tai molempien yhdessä maksettavaksi. Kuntotarkastuksia on monentasoisia ja monen hintaisia. Maksu määräytyy tehdyn toimeksiannon mukaan.

Asiakirjakustannukset

Lainhuutotodistukset, rasitustodistukset, karttaotteet, kaavaotteet yms. asiakirjat ovat pääosin maksullisia. Niitä voidaan kuitenkin tarvita kiinteistönkaupan yhteydessä, mitkä kulut pitää myös ottaa huomioon kauppaa tehtäessä.

Lainhuudatusmaksu

Ostajan on haettava kiinteistön saannolleen lainhuuto 6 kk kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta. Lainhuudatus on maksullinen.

Lohkomismaksu

Jos kiinteistöstä myydään vain määräala, se käynnistää lohkomistoimituksen maanmittauslaitoksella. Lohkominen on maksullinen toimitus ja se tulee lähtökohtaisesti ostajan maksettavaksi, ellei osapuolten kesken muuta sovita.

Nopeaa apua lakiasioihin.