Kiinteistökaupan suostumus pitää saada puolisolta silloin, kun kaupan kohteena on kiinteää omaisuutta, joka on tarkoitettu käytettäväksi puolisoiden yhteisenä kotina.

Kiinteistökaupan suostumus

Säännökset puolison suostumuksesta kiinteistön myyntiin tulevat avioliittolaista. Puoliso ei saa ilman toisen puolison kirjallista suostumusta luovuttaa kiinteää omaisuutta, joka on tarkoitettu käytettäväksi puolisoiden yhteisenä kotina. Lähtökohtana avioliitossa on omaisuuden erillisyyden periaate. Sen mukaan kumpikin puolisoista saa päättä yksin omasta omaisuudestaan. Merkittävä poikkeus se, että vaikka toinen omistaisi yksin kiinteistön, joka on puolisoiden yhteinen koti, sitä ei saa myydä ilman toisen puolison suostumusta.

Sama sääntö pätee myös toisen maalla olevaan rakennukseen ja maan käyttöoikeuteen. Luovuttamiseen rinnastetaan myös kiinteän omaisuuden antaminen vuokralle tai muun sitä koskevan käyttöoikeuden perustaminen.

Puolison suostumusta ei kuitenkaan tarvita, jos luovutettava omaisuus on tarkoitettu käytettäväksi pääasiallisesti muuhun tarkoitukseen. Lisäedellytys on, että kotia ja siihen liittyvää maa-aluetta ei voida jättää luovutuksen ulkopuolelle alentamatta merkittävästi kiinteän omaisuuden arvoa.

Ilman suostumusta tehty kauppa on julistettava pätemättömäksi, jos toinen puoliso nostaa tästä kanteen kolmen kuukauden kuluessa saatuaan tiedon kaupasta. Kiinteän omaisuuden luovutus tulee kuitenkin päteväksi, jos saannolle on myönnetty lainhuuto eikä luovutuksensaaja saannon tapahtuessa tiennyt eikä hänen pitänyt tietää, ettei luovuttajalla ollut oikeutta luovuttaa kyseistä omaisuutta.

Nopeaa apua lakiasioihin.