Kiinteistökauppa hallintaoikeuden pidättäminen? Kiinteistökaupassa myyjä voi pidättää itsellään hallintaoikeuden kiinteistöön, vaikka omistusoikeus siirtyy.

Kiinteistökauppa hallintaoikeuden pidättäminen

Etenkin perheen sisäisissä sukupolvelta toiselle tapahtuvissa kiinteistökaupoissa käytetään toisinaan hallintaoikeuden pidätystä. Siinä myyjä pidättää itselleen tai kolmannelle taholle hallintaoikeuden kiinteistöön joko määräajaksi tai eliniäksi. Esimerkiksi, jos vanhemmasta avioparista toinen puoliso omistaa kiinteistön kokonaan ja myy sen lapselleen, voi hän pidättää kiinteistöön elinikäisen hallintaoikeuden sekä itselleen että puolisolleen.

Tämänkaltaista järjestelyä kutsutaan voidaan kutsua myös syytingiksi. Syytingille on annettu kenties vähän eri merkityksiäkin eri paikoissa ja eri alueilla. Puhtaimmillaan syytinkioikeus tarkoittaa sitä, että maatilan sukupolvenvaihdos tehdään jo maatilan omistajien elinaikana. Tilalle tulee jatkaja perhepiiristä eli joku lapsista. Vanhemmat myyvät tilan alihintaan lapselle, mutta kauppaan sisältyy syytinkiehto. Sen mukaisesti vanhemmilla on alue tilalta, jossa heillä on elinikäinen asumisoikeus. Syytinkiin saattaa sisältyä myös asumisen lisäksi muu ylläpito. Syytinki on siis eräänlainen eläke.

Hallintaoikeuden pidättäminen ei välttämättä tarkoita juuri puhtaan syytinkiehdon käyttämistä. Kiinteistö voi vaihtaa omistajaa myös siten, ettei omistaja itse saa hallintaoikeutta kiinteistöön, vaan hallintaoikeus säilyy yksin myyjällä kauppakirjassa määritellyn ajan.

 

 

Nopeaa apua lakiasioihin.