Kiinteistökauppa ilman välittäjää on mahdollista tehdä, kunhan tuntee kiinteistökaupan perusasiat ja laatii huolellisesti kiinteistön kauppakirjan.

Kiinteistökauppa ilman välittäjää

Metsätilan kauppa

Metsätilojen kaupoissa ei useimmiten käytetä välittäjää, ainakaan perinteistä kiinteistönvälittäjää. Metsätilan kaupassa kohteen arvostuksen hoitaa yleisimmin paikallisen metsänhoitoyhdistyksen asiantuntija, joka käy arvioimassa puuston arvon.

Muut maapohjat ja tontit

Rakennuspaikkoja myydään sekä ilman välittäjää että välittäjän kautta. Tontin myyminen ilman välittäjää onnistuu etenkin, jos löytää itse ostajan. Tonttien toteutuneita hintoja voi tarkistaa esim. maanmittauslaitoksen kokoamasta kiinteistöjen kauppahintatilastosta, joskaan sieltä ei välttämättä saa kovin tarkkaa arvioita juuri omasta tontista. Jos tontin arvostaminen askarruttaa, voi olla hyvä kääntyä välittäjän puoleen, jos ei myyntitoimeksiannon tekemisen vuoksi, niin hinta-arvion saamiseksi.

Maatilan sukupolvenvaihdos

Sukupolvenvaihdoksissa käytetään harvoin perinteistä kiinteistönvälittäjää. Kauppa tehdään perhepiirissä.

Omakotitalon kauppa

Suurin hyöty välittäjästä on omakotitalon kaupassa. Siinä on aina enemmän huomioitavia asioita, joita välittäjä osaa tehdä. Lisäksi välittäjillä on käytössä kauppahintatilastoja, joista pystyy näkemään vertailukauppoja ja siten kiinteistön arvostaminen on tarkempaa. Lisäksi välittäjän avulla ostajan tai useamman ostajan löytyminen on helpompaa. Omakotitalonkin voi kuitenkin myydä ilman välittäjää. Silloin tärkeää on, että kauppakirja laaditaan huolellisesti ja tehdään siitä riittävän kattava.

Lataa kiinteistön kauppakirja tästä!

Nopeaa apua lakiasioihin.