Kiinteistökauppa ja lesken hallintaoikeus voidaan toteuttaa yhtäaikaa, mutta vain kaikkien kaupan osapuolten ja lesken yhteisymmärryksessä.

Kiinteistökauppa ja lesken hallintaoikeus

Kun avioliitossa oleva ihminen kuolee, siirtyy hänen omaisuutensa perintönä hänen lapsilleen, jos hänellä on lapsia. Jos perinnönjättäjä siis omisti kiinteistön, sen omistusoikeus siirtyy hänen lapsilleen perintönä, jos kiinteistö kuuluu vielä osituksen jälkeenkin perinnönjättäjän jaettavaan jäämistöön. Kiinteistö voi siis perinnönjako ennen tehtävässä osituksessa siirtyä leskelle kokonaan tai osittain. Sen vuoksi, vaikka perinnönjättäjä omisti kiinteistön kokonaan, ei se välttämättä kokonaan siirrykään lapsille, koska ennen perinnönjakoa tehdään aviopuolisoiden välinen omaisuuden ositus, mikä voi vaikuttaa myös kiinteistön omistussuhteisiin.

Leskellä on oikeus pitää kuolinpesä jakamattomana hallinnassaan. Jos lapset esittävät jakovaatimuksen, on kuolinpesä siinä tapauksessa jaettava ja lesken oikeus pitää koko kuolinpesä hallinnassaan väistyy. Leskellä on tässäkin tapauksessa kuitenkin ns. vähimmäissuoja, joka koskee yhteisenä kotina käytettyä asuntoa. Leskellä on, perillisten jakovaatimuksesta huolimatta, oikeus pitää hallinnassaan puolisoiden yhteisenä kotina käytetty asunto, ellei lesken omaan omaisuuteen sisälly kodiksi kelpaavaa asuntoa.

Näin voidaan joutua tilanteeseen, jossa lapsille siirtyy kiinteistön omistusoikeus, mutta sitä rasittaa lesken hallintaoikeus. Lapset eivät voi myydä kiinteistöä vapaana sitä rasittavasta lesken hallintaoikeudesta. Omistaja ei saa käyttöoikeuden haltijan suostumuksetta luovuttaa tai pantata oikeuden kohteena olevaa omaisuutta eikä siitä muullakaan tavoin määrätä. (Perintökaari 12:6) Toisaalta myöskään leski ei voi myydä kiinteistöä, koska hänellä ei ole siihen omistusoikeutta vaan ainoastaan hallintaoikeus.

Sellaisen kiinteistön myyminen, jota rasittaa lesken hallintaoikeus, voidaan toteuttaa vain omistajien ja lesken suostumuksella. Lisäksi lesken hallintaoikeus on myös ostajalle olennainen tieto, joten myös hänen on oltava asiasta tietoinen ja hyväksyttävä se.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.