Milloin kiinteistöön liittyvä tavara tai esine on irtaimistoa ja milloin kiinteistön ainesosa? Kiinteistön ainesosa kuuluu kauppaan, irtaimisto ei kuulu ilman eri sopimusta. Kuuluvatko tikapuut kiinteistöön ainesosana? Entä ulkovalaisimet tai lipputanko?

Kiinteistön ainesosa

Ollakseen ainesosa, kohteelta vaaditaan fyysistä yhteyttä kiinteistöön tai rakennukseen. Fyysisen yhteyden lisäksi vaaditaan ainesosana pidettävän esineen sekä kiinteistön tai rakennuksen välistä käyttötarkoituksen yhteyttä. Näiden molempien edellytysten tulee täyttyä.

Kiinteistöllä sijaitsevat ja kiinteistön omistajalle kuuluvat, kiinteistön käyttötarkoitusta pysyvästi palvelemaan tarkoitetut rakennukset kuuluvat kiinteistöön sen ainesosina. Kiinteistöllä tarkoitetaan alkujaan siis pelkästään maapohjasta muodostuvaa aluetta. Kun siihen rakennetaan päälle rakennus, tulee tämä rakennus ainesosana osaksi kiinteistöä. Edellytyksenä on kuitenkin omistuksen yhtenäisyys. Jos maapohjalla ja rakennuksella on eri omistajat, puhutaan yhden kiinteistön sijasta kiinteistöstä ja toisen maalla olevasta rakennuksesta. Tällainen tapaus on monesti vakuusoikeudellisesti ongelmallinen. Yhtäkaikki ainesosa kytkös syntyy siis ensinnäkin rakennuksen ja maapohjan välille.

Toiseksi ainesosa kytkös voi syntyä irtaimen esineen ja rakennuksen välille. Rakennuksen ainesosan voi muodostaa sellainen rakennukseen liitetty esine, joka on tarkoitettu pysyvästi palvelemaan rakennuksen käyttötarkoitusta. Tyypillisesti rakennuksen ainesosana pidetään sellaisia rakennukseen liitettyjä esineitä, joita ilman rakennusta ei voida pitää valmiina. Esimerkiksi rakennuksen lämmitykseen liittyvät esineet, kuten lämmityspatterit, lämmönjakokeskukset, ilmastointikoneet jne. ovat irtaimia esineitä silloin, kun ne tulevat tehtaasta ulos. Niistä tulee rakennuksen ainesosia, siis osa rakennusta, silloin, kun ne liitetään rakennukseen pysyvästi.

Kiinteistön ainesosia ovat myös muut kuin esineet. Kiinteistön ainesosiksi luetaan myös maapohjaan kuuluva substanssi kuten multa, turve, sora jne. Myös kiinteistöllä kasvava puusto, pensaat ja kasvit ovat kiinteistön ainesosia.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.