Kiinteistön arviointi tehdään ulkopuolisen asiantuntijan toimesta esimerkiksi perunkirjoituksen, perinnönjaon, osituksen tai kiinteistöriidan yhteydessä.

Kiinteistön arviointi

Kiinteistön arviointi pitää monesti tehdä ulkopuolisen asiantuntijan välityksellä. Kiinteistö näyttelee monessa asiassa merkittävää omaisuuserää, johon useammalla taholla on intressi. Toisinaan kiinteistön arvosta sovitaan keskenään ilman erillisistä arviointia, mutta monesti ulkopuolinen arviointi on lähes välttämätöntä teettää.

Arviointi ennen kauppaa

Luonnollisesti kiinteistöä ja sen hintaa arvioidaan ennen myyntiin laittamista. Arviointia voi pyytää useammalta taholta, jotta ”oikea” arvo löytyy. Kiinteistöjen arvioiminen on helpompaa, kun ympäristöstä löytyy vastaavan kaltaisia kiinteistöjä eli vertailupohjaa. Uniikit tai erillään muusta asutuksesta olevat kiinteistöt ovat hankalia arvioitavia.

Perunkirjoitukset ja perinnönjaot

Kuolinpesä syntyy, kun henkilö kuolee. Monesti kuolinpesissä on kiinteistöjä. Ensimmäisen kerran kiinteistöille pitää määrittää arvo silloin, kun vainajan jälkeen laaditaan perukirjaa. Perukirja toimii verottajan suuntaan veroilmoituksena, jonka perusteella perintöverot määrätään. Samalla perukirja toimii perinnönjaon pohjana.

Vaikka kiinteistö perukirjaan on arvioitu johonkin arvoonsa, ei perinnönjaossa olla enää sidottuja tähän perukirja arvoon. Toisin sanoen, vaikka perunkirjoitusta varten kiinteistön arvioi ulkopuolinen kiinteistönvälittäjä hintaan 200000 e, voidaan perinnönjaossa sopia käytettäväksi toistakin summaa. Toisaalta, jos kiinteistö myydään, määräytyy myyntihinta markkinoiden mukaan, ei kiinteistön arvioinnin mukaan.

Ositukset

Avioliiton päättyessä myös kiinteistöt tulevat osituksen piiriin. Poikkeuksena tietenkin kiinteistöt, joihin toisella puolisolla ei ole avio-oikeutta eli käytännössä avioehtosopimuksessa mainitut kiinteistöt. Näissä tilanteissa osituksen osapuolet voivat keskenään sopia siitä arvosta, joka kiinteistölle osituksessa laitetaan. Mikäli tästä arvosta ollaan erimielisiä, on silloin syytä käyttää kiinteistöllä ulkopuolista arvioitsijaa.

Kiinteistöriidat

Useimmiten kiinteistöriitojen yhteydessä selvitetään sitä, paljonko virheen korjaaminen maksaa. Mutta toisinaan joudutaan arvioimaan uudelleen virheen rasittaman kiinteistön arvo ja vertaamaan sitä kiinteistön arvoon ilman kyseistä virhettä.

Arvioinnin tekijä

Rakennuksia käsittävät kiinteistöt arvioi yleensä paikallisen hintatason tunteva kiinteistönvälittäjä. Metsäkiinteistöt arvioi paikallinen metsänhoitoyhdistys. Nämä tahot ovat yleisesti käytettyjä tahoja, mutta mitään virallista asemaa tai yksinoikeutta arviointien tekemiseen heillä ei ole.

Nopeaa apua lakiasioihin.