Kiinteistön hoitokulut kuuluvat sen vastattavaksi, jolla on kiinteistön hallintaoikeus. Kiinteistön omistaja ja haltija voivat sopia hoitukuluista.

Kiinteistön hoitokulut

Lähtökohtaisesti kiinteistön omistaja vastaa kiinteistön hoitokuluista. Kun hallintaoikeus erotetaan omistusoikeudesta, eli omistajan sijasta hallintaoikeus kiinteistöön on jollakin toisella, kysymys hoitokuluista pitää sopia. Vuokrasuhteessa hallintaoikeus on vuokralaisella. Näissä tilanteissa omistajan eli vuokranantajan ja vuokralaisen välillä pitää vuokrasopimuksen yhteydessä sopia myös hoitokuluista samoin kuin käyttökuluista.

Hoitokulut kiinteistökaupan purkautuessa

Jos kiinteistön kauppa puretaan, ostajan on luovutettava kiinteistö takaisin myyjälle ja myyjän on palautettava saamansa kauppahinta ostajalle.

Jos ostaja on saanut kiinteistöstä merkittävää tuottoa tai hyötyä, hänen on maksettava siitä korvaus myyjälle. Myyjän on vastaavasti suoritettava ostajalle kohtuullinen korvaus kiinteistön hoidosta aiheutuneista tarpeellisista kustannuksista. Samoin myyjän on suoritettava korvaus ostajalle sellaisista hyödyllisistä kustannuksista, jotka ovat lisänneet kiinteistön arvoa.

Myyjän on maksettava palautettavalle kauppahinnalle korkolain 3 §:n 2 momentin mukaista korkoa siitä päivästä lukien, jona hän vastaanotti kauppahinnan.

Nopeaa apua lakiasioihin.