Kiinteistön myynti itse on mahdollista, kunhan laatii kauppakirjan huolella. Lisäksi kaupanvahvistaja pitää olla. Lataa kauppakirja tästä!

Kiinteistön myynti itse

Kiinteistö voidaan myydä yksityisesti ilman välittäjääkin. Jos myyt kiinteistön yksityisesti, huolehdi vähintään seuraavista asioista:

Asiakirjat kaupan tueksi

Kiinteistön myyntiä varten pitää tilata kiinteistöstä lainhuuto- ja rasitustodistukset. Lisäksi voi kaupan tueksi ja kauppakirjan liitteeksi ottaa esim. kaava- tai karttaliitteitä, joista selviää kiinteistön sijainti, rajat ja asema kaavassa. Jos kiinteistöllä on rakennuksia, joista on tehty kuntotarkastus, annetaan siitä saatu raportti ostajalle perehdyttäväksi ennen kaupan tekoa ja otetaan siitä myös maininta kauppakirjaan.

Laadi kauppakirja huolella

Kauppakirjassa pitää yksilöidä kaupan osapuolet sekä kaupan kohde, määritellä kauppahinta ja sen maksu, sopia omistus- ja hallintaoikeuden siirrosta sekä kirjata ylös kaikki muut kaupan ehdot sekä ostajalle annetut tiedot. Lisäksi kauppakirjassa pitää olla kaupanvahvistajan vahvistus. Kauppakirjan voit ladata esim. Laki24.fi -verkkokaupasta.

Myyjän tiedonantovelvollisuus

Kiinteistön myyjän tärkein muistettava asia on antaa kaikki tiedot kiinteistöstä ostajalle.

Myyjä tuntee myyntikohteen paremmin kuin ostaja. Ostaja tutustuu kohteeseen lyhyesti ennen kaupan tekemistä, mutta myyjä on hallinnut kohdetta yleensä pitkän aikaa. Vaikka ostajalla on selonottovelvollisuus kaupan kohteesta, on myyjän tiedonantovelvollisuus tätä laajempi. Myyjän on annettava ostajalle tiedot myös sellaisista asioista, ikävistäkin, jotka ei pelkällä kiinteistöön tutustumisella tule selville.

Kiinteistön virheellisyyttä arvioidaan suhteessa siihen, mitä kaupan teon hetkellä on sovittu. Jos jostakin asiasta ei nimenomaisesti sovita, arvioidaan kiinteistön virheellisyyttä suhteessa siihen, mitä ostajalla oli perustellusti oikeus olettaa kiinteistöstä ja sen kunnosta.

Kun ostajalle annetaan kattavat tiedot kiinteistöstä ja kun ne kaikki kirjataan kauppakirjaan, ei kaupan teon jälkeen jää juurikaan epäselvyyttä siitä, mitä on sovittu. Silloin vältetään kaupan jälkeiset reklamaatiot ja hinnanalennus-, vahingonkorvaus- ja kaupan purun vaatimukset sekä niistä aiheutuvat riitaisuudet.

Nopeaa apua lakiasioihin.