Etuosto-oikeuden esteet

Kunnan etuosto-oikeuden esteet arvioidaan ensisijaisesti etuosto-oikeuden edellytysten kautta. Jos etuosto-oikeuden edellytyksiä ei ole, on etuoston käyttämiselle este. Lisäksi on joitakin asioita, joiden olemassaolo estää etuosto-oikeuden käyttämisen tilanteessa, jossa varsinaiset edellytykset täyttyy.

Etuosto-oikeuden edellytykset

Etuostolain mukainen ensimmäinen edellytys kunnan etuosto-oikeuden käyttämiseen on, että kiinteistön kauppa tapahtuu kunnan alueella. Kiinteistönkauppana pidetään sellaista vastikkeellista luovutusta, jossa vastikkeen arvosta muu kuin kiinteä omaisuus muodostaa pääosan. Kiinteän omaisuuden vaihto tai lahja eivät siten anna kunnalle etuosto-oikeutta.

Toinen edellytys etuosto-oikeuden käyttämiselle on, että kunta voi käyttää etuostoa vain maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Kunta ei saa ostaa maata ”reserviin” tulevaisuutta varten, vaan etuosto-oikeutta voi käyttää jotakin jo näköpiirissä olevaa hanketta silmällä pitäen. Pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) etuoston käyttöön ei liity edellä mainittua käyttötarkoitusrajoitusta.

Lisäksi etuosto-oikeuden käyttämistä rajoittaa pinta-alaperuste. Etuosto-oikeutta ei ole, jos myyty kiinteistö tai myydyt kiinteistöt käsittävät 5000 m2 tai sitä vähemmän. Pääkaupunkiseudulla vastaava pinta-alaraja on 3000 m2.

Muut esteet

Etuosto-oikeutta ei voi käyttää, jos kysymys on sukulaisluovutuksesta. Sukulaisluovutuksella tarkoitetaan kauppaa aviopuolisoiden kesken tai jos kaupan osapuoli on toisen osapuolen mahdollinen perillinen tai tällaisen puoliso.

Etuosto-oikeutta ei myöskään ole, kun ostajana on valtio, valtion laitos tai valtion liikelaitos. Niin ikään etuosto-oikeus poistuu, jos myynti tapahtuu pakkohuutokaupalla. Toki kunta voi osallistua pakkohuutokauppaan normaalein huutokaupan ehdoin.

Lisäksi etuostolain 6 §:ssä on ns. kohtuuttomuusehto. ”Etuosto-oikeutta ei ole, milloin sen käyttämistä, huomioon ottaen ostajan ja myyjän välinen suhde, luovutuksen ehdot tai muut olosuhteet, on pidettävä ilmeisen kohtuuttomana.”

Nopeaa apua lakiasioihin.