Onko kunnalla etuosto-oikeus sukulaisten kaupassa?

Kunnan etuosto-oikeus yleisesti

Etuostolain mukainen ensimmäinen edellytys kunnan etuosto-oikeuden käyttämiseen on, että kiinteistön kauppa tapahtuu kunnan alueella. Kiinteistönkauppana pidetään sellaista vastikkeellista luovutusta, jossa vastikkeen arvosta muu kuin kiinteä omaisuus muodostaa pääosan. Kiinteän omaisuuden vaihto tai lahja eivät siten anna kunnalle etuosto-oikeutta.

Toinen edellytys etuosto-oikeuden käyttämiselle on, että kunta voi käyttää etuostoa vain maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Kunta ei saa ostaa maata ”reserviin” tulevaisuutta varten, vaan etuosto-oikeutta voi käyttää jotakin jo näköpiirissä olevaa hanketta silmällä pitäen. Pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) etuoston käyttöön ei liity edellä mainittua käyttötarkoitusrajoitusta.

Lisäksi etuosto-oikeuden käyttämistä rajoittaa pinta-alaperuste. Etuosto-oikeutta ei ole, jos myyty kiinteistö tai myydyt kiinteistöt käsittävät 5000 m2 tai sitä vähemmän. Pääkaupunkiseudulla vastaava pinta-alaraja on 3000 m2.

Etuosto-oikeus sukulaisten kaupassa?

Kunnalla ei ole etuosto-oikeutta sellaisten sukulaisten kaupassa, joilla on keskenään perintöoikeudellinen suhde. Etuosto-oikeutta ei siis ole aviopuolisoiden välisissä kaupoissa eikä myyjän ja tämän mahdollisen perillisen välisissä kaupoissa. Etuosto-oikeutta ei myöskään ole myyjän ja tämän mahdollisen perillisen puolison välisissä kaupoissa.

Etuosto-oikeus on kunnalla vain kiinteistönkauppoina siirtyviin kiinteistöihin. Perintönä siirtyvään kiinteistöön ei kunnalla ole etuosto-oikeutta. Sukulaisten välisissä kiinteistön kaupoissa, joihin siis kunnalla ei ole etuosto-oikeutta, on kyse siis tilanteesta, jossa perintöoikeudellinen suhde on olemassa, mutta se ei ole vielä toteutunut.

Jos kiinteistö myydään siten, että määräosa myydään sukulaiselle ja määräosa ei-sukulaiselle, etuosto-oikeus on olemassa, edellyttäen tietenkin muiden edellytysten täyttymistä.

Nopeaa apua lakiasioihin.