Reklamaatio asuntokaupassa

Asunto-osakkeen kauppaa sääntelee Asuntokauppalaki. Asuntokaupan reklamaatio on lain mukaan tapahduttava niin, että ostajan tulee vedota asunnossa ilmenneeseen virheeseen kohtuullisessa ajassa sen jälkeen, kun virhe on havaittu tai se olisi pitänyt… Lue lisää »

Asunto-osakeyhtiö: Osakkeenomistajan huoneiston haltuunotto

Voiko asunto-osakeyhtiö ottaa osakkeenomistajan huoneiston hallintaansa? Ennen kuin taloyhtiö voi ottaa asunto-osakkeen hallintaansa, niin asunnon omistajalle tulee antaa varoitus. Asunto-osakeyhtiön yhtiökokous saa tehdä päätöksen, jolla osakkeenomistajan hallitsema huoneisto otetaan yhtiön… Lue lisää »

Asunto-osakeyhtiö: Kunnossapitovastuu

Taloyhtiön ja osakkaan kunnossapitovastuu Taloyhtiön ja osakkeenomistajan välinen kunnossapitovastuu on sopimuksenvarainen asia. Lähtökohtaisesti voidaan vapaasti sopia siitä, mitkä huoneiston ja rakennuksen osat kuuluvat taloyhtiön kunnossapitovastuulle ja mitkä osat kuuluvat osakkeenomistajan… Lue lisää »

Yhteismetsä: Kiinteistöjen yhteinen alue

Kannattaako yhteismetsä? Yhteismetsä on kiinteistöjen yhteinen alue, jota käytetään kestävän metsätalouden harjoittamiseen. Yhteismetsän osakkaita ovat ne, jotka omistavat osuuden yhteismetsästä. Yhdistämällä voimansa osakkaat voivat suorittaa metsätaloudelliset toimenpiteet tarkoituksenmukaisemmin ja edullisemmin… Lue lisää »

Kiinteistö: Osuus yhteisalueesta

Kuuluuko kiinteistöllesi osuus yhteisalueesta? Yhteisellä alueella tarkoitetaan useammalle kiinteistölle yhteisesti kuuluvaa aluetta. Yhteisalueen muodostaminen edellyttää yhdistettävien kiinteistöjen omistajien sopimusta ja yhteisalueen tarpeellisuutta. Kiinteistöjen yhteisalue voi olla myös vesialue. Asemakaava-alueella yhteisaluetta… Lue lisää »

Ympäristölupahakemus: Ympäristölupavirasto ja ympäristölupahakemusten käsittely

Kuka käsittelee ympäristölupahakemukset? Ympäristönsuojelulain mukaisia ympäristölupaviranomaisia ovat kunnan ympäristölupaviranomainen, ELY-keskus ja aluehallintovirasto. Ympäristöministeriö vastaa valtakunnallisesta ympäristöpolitiikasta ja hallinnonalan ohjauksesta ja suunnittelusta. Ympäristöministeriö asettaa tavoitteet ympäristönsuojelulle, valmistelee ja kehittää ympäristölainsäädäntöä ja… Lue lisää »

Alueelliset ELY-keskukset ympäristöön liittyvissä asioissa

Mitä ELY-keskukset tekevät? ELY-keskukset ovat tärkeimpiä aluehallinnon ympäristöviranomaisia. Niiden toimivalta ulottuu miltei koko ympäristölainsäädännön alueelle. Niiden tehtävät painottuvat lupa-asioihin, laillisuusvalvontaan ja yleisen ympäristöedun valvontaan. ELY-keskusten tehtävänä on ohjata kunnan alueiden… Lue lisää »