Kiinteistön omistus: Hallinnanjakosopimus

Omistamme yhdessä kiinteistön. Kannattaako hallinnanjakosopimuksen laatiminen? Kiinteistön omistus jakaantuu toisinaan usealle. Osaomistajat voivat vapaasti sopia kunkin käyttöön kuuluvasta alueesta. Kiinteistön tontti saattaa olla yhteisessä käytössä tai se on saatettu jakaa… Lue lisää »

Kiinteistökaupan pätemättömyys

Pätemätön kiinteistön kauppa Kiinteistön kauppa on pätemätön, jos kauppakirjaa ei ole tehty oikeassa muodossa maakaaren edellyttämällä tavalla.Kiinteistön kauppa on pätemätön, jos kaupan toisella osapuolella ei ole ollut oikeustoimikelpoisuutta kaupan tekemiseen.… Lue lisää »

Kiinteistöjen vaihto

Onko kiinteistöjen vaihtaminen kauppa? Kiinteistöjen vaihtamisen voi käsittää kahtena kiinteistön kauppana. Nämä kaksi kauppaa tehdään samojen osapuolten välillä samanaikaisesti. Molemmat ostavat toisiltaan kiinteistön ja antavat vastikkeena euromääräisen kauppahinnan sijasta omistamansa… Lue lisää »

Kiinteistö: Mitä kiinteistöt ovat?

Mitä kiinteistö tarkoittaa? Kiinteistöjä ovat lain mukaan tilat, tontit ja määräalat eli rajoiltaan määrätyt maa-alueet. Näihin kiinteistöihin kohdistuvat oikeudet, kuten esim. omistusoikeus, vuokraoikeus, panttaus tai käyttöoikeus voidaan merkitä julkiseen rekisteriin.… Lue lisää »

Kauppakirjan laatiminen kiinteistökaupassa

Kiinteistön kauppakirja on määrämuotoinen asiakirja. Kauppakirjan on oltava maakaaressa säädetyn mukainen. Kiinteistönkauppa ei ole sitova, ellei sitä tehdä oikeassa muodossa.Kauppakirjasta on käytävä ilmi luovutustarkoitus, luovutettava kiinteistö, myyjä ja ostaja sekä… Lue lisää »

Kaupan purkaminen kiinteistökaupassa

Kaupan purku Jos kiinteistössä oleva virhe on riittävän suuri, ostajalla on oikeus purkaa kauppa. Kaupan purkaminen on viimekätinen keino ja se tulee kyseeseen vain silloin, kun muuta seuraamusta ei voida… Lue lisää »

Esisopimus kiinteistökaupassa

Esisopimuksen tarkoitus Esisopimuksella tarkoitetaan sopimusta kiinteistön kaupasta. Sopimuksella sovitaan etukäteen kaupan ehdoista. Sopimus on näin ollen alustava, eikä se saa ns. julkivarmistusta, jos kaikkia määrämuotoja ei noudateta. Esisopimus vaatii myös… Lue lisää »

Asuinkiinteistön ostaminen elinkeinonharjoittajalta

Elinkeinonharjoittajan vastuu Kuluttajan ostaessa asuinkiinteistön elinkeinonharjoittajalta, saa kuluttaja kaupalleen paremman suojan kuin yksityishenkilöltä ostaessaan. Elinkeinonharjoittajan vastuu on yksityishenkilöä ankarampaa. Siinä missä yksityishenkilö vapautuu vahingonkorvausvastuustaan kiinteistön virheen vuoksi, jos hän osoittaa… Lue lisää »

Virhe asunnon kaupassa: Takautumisoikeus

Regressioikeus Ostajalla voi olla oikeus hinnanalennukseen myyjältä joskus silloinkin, kun myyjä ei itse ole menetellyt väärin. Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun virhe johtuu isännöitsijäntodistuksessa olevista virheellisistä tiedoista tai asunto-osakeyhtiön… Lue lisää »