Edunvalvontavaltuutus, valtuutettu

Henkilö valitsee itse valtuutetun. Valtuutettu ei saa olla oikeushenkilö eli esim. yritys tai yhdistys. Valtuutetun tulee nimenomaisesti suostua toimimaan valtuutettuna, eli ketään ei voi valtuuttaa vastoin tahtoaan. Valtuutetulta ei edellytetä… Lue lisää »

Edunvalvontavaltuutus, toissijainen valtuutettu

Toissijainen valtuutettu tavallaan ”odottaa”. Hänestä tulee valtuutettu vain, jos varsinainen valtuutettu ei ota valtuutetun tehtävää vastaan tai hän luopuu tehtävistään. Varsinainen valtuutettu voi myös tulla pysyvästi estyneeksi toimimaan valtuutettuna. Syynä… Lue lisää »

Edunvalvontavaltuutus, monta valtuutettua

Valtuuttaja voi valtuuttaa myös useamman valtuutetun toimimaan rinnakkain. Hän voi määrätä toisen valtuutetun tehtäviksi taloudelliset asiat, ja toiselle valtuutetulle muiden asioiden hoidon. Esimerkiksi valtuuttaja voi valtuuttaa puolisonsa vastaamaan hänen terveydenhuollostaan… Lue lisää »

Edunvalvontavaltuutuksen voimaantulo

Miten edunvalvontavaltuutus tulee voimaan? Kun valtuuttaja ei enää kykene hoitamaan asioitaan esimerkiksi juuri muistisairauden vuoksi, valtuutetun tulee pyytää maistraattia vahvistamaan valtuutus. Pelkkä valtakirjan hallinnointi ei siis vielä oikeuta valtuutettua hoitamaan… Lue lisää »

Edunvalvontavaltuutuksen lakkaaminen

Edunvalvontavaltuutus lakkaa kolmesta syystä. Valtuutus lakkaa, kun a) valtuutettu luopuu tehtävästään, b) valtuutettu kuolee tai c) valtuutus peruutetaan. Jos valtuutettu luopuu tehtävistään, on hänen ilmoitettava luopumisestaan maistraatille. Valtuutus voidaan myös… Lue lisää »

Kiinteistönkauppa: vahingonkorvaus

Vahingonkorvaus kiinteistökaupassa Jos kiinteistökauppaa rasittaa virhe, ostajalla voi olla oikeus vahingonkorvaukseen. Vahingonkorvaus voi olla muiden vaatimusten kanssa rinnakkainen, eli ostaja voi vaatia esim. hinnanalennusta ja vahingonkorvausta taikka kaupan purkua ja… Lue lisää »

Kiinteistönkauppa: Korvaus kaupasta vetäytymisestä

Oikeus vetäytyä kiinteistökaupasta Jos kaksi henkilöä sopivat keskenään tekevänsä kiinteistökaupan, mutta toinen heistä tämän jälkeen ei teekään kauppaa vaan vetäytyy siitä, on toisella osapuolella tällöin oikeus korvaukseen kaupasta vetäytymisestä. Korvauksen… Lue lisää »