Irtaimen kauppa: Kaupan osapuolien vastuu

Kuka on vastuussa kaupan kohteesta tapaturman sattuessa? Kaupan osapuolille on usein epäselvää se, kumpi joutuu kantamaan taloudelliset seuraukset tavaralle aiheutuneesta tapaturmasta kaupanteon jälkeen. Tavara voi vahingoittua tai hävitä kuljetusketjun eri… Lue lisää »

Irtaimen kauppa: Hinnanalennus

Milloin olen oikeutettu hinnanalennukseen? Hinnanalennuksella pyritään palauttamaan tavaran tosiasiallisen arvon ja hinnan oikea suhde. Hintaa määriteltäessä lähtökohtana on ollut virheetön tavara. Kun ilmenee, että se onkin viallinen, ostajan ei voida… Lue lisää »

Irtaimen kauppa: Avoin kauppa

Mitä tarkoitetaan avoimella kaupalla? Avoimella kaupalla tarkoitetaan tilannetta, jossa myyjä on sidottu tehtyyn kauppaan, mutta ostajalla on oikeus harkita hyväksyykö hän kaupan vai ei. Ostaja saa siten tavaran ensin hallintaansa… Lue lisää »

Oikeudenkäynti: Oikeudenkäynnin julkisuus

Ovatko oikeudenkäynnit julkisia? Yleensä oikeudenkäynnit ovat julkisia. Kenellä tahansa on silloin oikeus mennä seuraamaan käsittelyn kulkua. Toisinaan oikeudenkäynti saatetaan pitää ns. suljetuin ovin. Tällöin käsiteltävän oikeusjutun on katsottu sisältävän niin… Lue lisää »

Eduskunnan oikeusasiamies: Oikeusasiamiehen tehtävät

Voisiko eduskunnan oikeusasiamies auttaa asiassasi? Eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävät ovat osittain päällekkäisiä valtioneuvoston oikeuskanslerin tehtävien kanssa. Myös hän valvoo laillisuutta viranomaisten toiminnassa. Viranomaisten lisäksi hänen valvontansa ulottuu muihinkin silloin, kun nämä… Lue lisää »

Tekijänoikeus: Tekijänoikeuksien rajoitukset

Onko tekijänoikeuksia rajoitettu? Tekijällä on pääsääntöisesti yksinoikeus päättää teoksensa käyttämisestä. Tekijänoikeuden tekijälle antamia yksinoikeuksia on kuitenkin monin tavoin rajoitettu. Kun teos julkaistaan, tekijän yksinoikeus kapenee. Julkistamisella tarkoitetaan teoksen saattamista luvallisesti… Lue lisää »

Tekijänoikeus: Tekijänoikeuden luovutus

Mitä tekijänoikeuden luovutus tarkoittaa? Tekijänoikeuden luovutus voidaan tehdä joko kokonaan tai osittain. Tekijä voi luovuttaa tekijänoikeuksiaan vapaasti. Laki ei aseta mitään erityisiä vaatimuksia tekijänoikeuksien luovutusta koskevan sopimuksen sisällölle. Sopimuksissa voidaan… Lue lisää »