Tekijänoikeus: Tekijänoikeuden luovutus

Mitä tekijänoikeuden luovutus tarkoittaa? Tekijänoikeuden luovutus voidaan tehdä joko kokonaan tai osittain. Tekijä voi luovuttaa tekijänoikeuksiaan vapaasti. Laki ei aseta mitään erityisiä vaatimuksia tekijänoikeuksien luovutusta koskevan sopimuksen sisällölle. Sopimuksissa voidaan… Lue lisää »

Tekijänoikeus: Tekijän oikeus teokseen

Mitä tekijänoikeudella tarkoitetaan? Tekijänoikeus on teoksen tekijällä oleva oikeus, joka antaa tekijälle yksinomaisen oikeuden määrätä teoksestaan. Tekijä saa muun muassa itse päättää, julkistetaanko hänen teoksensa yleisölle. Tekijällä on oikeus myös… Lue lisää »

Maahanmuuttovirasto: Suomen maahanmuuttoviranomainen

Onko maahanmuuttovirasto sinulle tuttu? Maahanmuuttovirasto on Suomen keskeinen maahanmuuttoviranomainen. Maahanmuuttovirasto muun muassa ratkaisee turvapaikkahakemukset ja myöntää oleskeluluvat. Maahanmuuttovirasto antaa tarkempaa tietoa ulkomaalaisten kohtelusta Suomessa. Maahanmuuttovirasto myös ensisijassa vastaa Suomen kansalaisuutta… Lue lisää »

Henkilötunnus: Suomalaisen henkilötunnuksen saaminen

Kenelle annetaan suomalainen henkilötunnus? Väestötietojärjestelmään tehty rekisterimerkintä lapsen syntymästä tai ulkomaalaisen Suomeen muutosta perustaa oikeuden henkilötunnukseen. Henkilötunnuksia voidaan antaa vain yksi henkilöä kohti. Henkilötunnuksen saa jokainen Suomen kansalainen syntymätodistuksen perusteella.… Lue lisää »

Henkilökortti: Henkilökortin myöntäminen

Kuka henkilökortteja myöntää? Suomessa henkilökortit myöntää paikallispoliisi hakijan kirjallisen hakemuksen perusteella. Hakemuksen voi tehdä mille tahansa paikallispoliisille. Henkilökortti käy virallisesta henkilöllisyystodistuksesta siinä missä passi tai ajokorttikin. Sitä voidaan käyttää tietyin… Lue lisää »

Sukunimi: Sukunimen vaihto

Saanko vaihtaa sukunimeni mieleiseksi? Hyväksytäänkö nimi? Uudeksi sukunimeksi ei voida hyväksyä nimeä, joka on sopimaton tai jonka käyttö muutoin aiheuttaa haittaa. Vaikka nimenmuutosta hakeva itse kokisi nimen olevan hyvä ja… Lue lisää »

Sukunimi: Sukunimen menettäminen

Voiko sukunimen menettää? Sukunimen voi menettää kahdella tavalla. Jos lapsen isyys kumotaan, mies voi vaatia, että lapsi ei saa enää käyttää hänen nimeään. Miehen on tehtävä vuoden kuluessa isyyden kumoutumisesta… Lue lisää »

Nimenmuutos: Miten etunimi tai sukunimi muutetaan?

Miten haen etu- tai sukunimen muutosta? Etunimen ja sukunimen voi muuttaa maistraatille toimitettavalla hakemuksella. Joissakin tapauksissa hakemuksen sijasta riittää ilmoitus nimen muuttamisesta. Etunimen voi ilmoitusmenettelyllä muuttaa yhden kerran. Myöhemmät etunimen… Lue lisää »