Moottoriajoneuvolla tapahtuvasta vastikkeelliseen sopimukseen perustuvasta tavaran kuljetuksesta on säännökset tiekuljetussopimuslaissa. Suomessa tapahtuva kotimainen kuljetus ja pääsääntöisesti myös Suomen ja vieraan valtion välillä tapahtuva kansainvälinen kuljetus kuuluvat lain soveltamisalan piiriin. Tiekuljetussopimuslaki vastaa kansainvälisen rahtikuljetusten yleissopimuksen, ns. CMR-sopimuksen, sääntelyä. Suomen lakia ei sovelleta kansainväliseen kuljetukseen, johon yleisten kansainvälisen yksityisoikeuden periaatteiden mukaan on sovellettava toisen CMR-sopimukseen liittyneen valtion lakia.

soveltamisala

Tiekuljetussopimuslain määräykset eivät koske hautauskuljetuksia eikä postilaitoksen suorittamia postinkuljetuksia. Esim. rahtikirjoja mainituista kuljetuksista ei siis tarvitse laatia.

Rautateiden tavarankuljetuksista on olemassa omat kansainväliseen yleissopimukseen (CIM) perustuvat lakinsa, joten myöskään niihin ei tiekuljetussopimuslakia sovelleta. Mutta jos moottoriajoneuvoa kuljetetaan, tavaraa siitä purkamatta, osa matkasta rautateitse, sovelletaan tiekuljetussopimuslain määräyksiä myös kuljetuksen tähän osaan. Sama koskee osittaisia vesi- tai ilmaliikennekuljetuksia. Mainituista kuljetuksista käytetään nimitystä yhdistetty kuljetus. Puhtaita vesi- ja ilmaliikennekuljetuksia koskevat omat sääntönsä.

Kansainvälisessä kuljetuksessa tiekuljetussopimuslain säännökset ovat pakottavat, eikä niistä siten voida poiketa. Kotimaisessa kuljetuksessa säännöksistä voidaan poiketa, jos tavaran tai kuljetuksen poikkeuksellinen laatu taikka muut erityiset olosuhteet tekevät säännöksistä poikkeamisen kohtuulliseksi.

Lue lisää tiekuljetussopimuksista.

Lähde §: tiekuljetussopimuslaki

Nopeaa apua lakiasioihin.