Miten edunvalvontavaltuutus tehdään?

Koska edunvalvontavaltuutus on tärkeä ja itsemääräämisoikeuteen vaikuttava asiakirja, sillä on tarkat muotovaatimukset. Sitä voi muodon puolesta verrata testamenttiin. Siksi sen laatimiseen kannattaa pyytää apua oikeusoppineelta. Edunvalvontavaltuutus on muodoltaan valtakirja. Sen… Lue lisää »

Mikä on edunvalvontavaltuutus?

Edunvalvontavaltuutus on keino varautua vanhuuteen tai sairastumisiin. Siinä täysissä järjissään oleva ihminen määrää, kuka huolehtii hänen asioistaan silloin, kun hän ei enää itse siihen pysty. Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi siis etukäteisesti… Lue lisää »

Edunvalvojaan kohdistettavia pakkokeinoja

Mitä voi tehdä jos edunvalvoja ei toimi tehtävässään asianmukaisesti? Jos edunvalvoja ei toimi asianmukaisesti tehtävässään, voi holhousviranomainen eli maistraatti kohdistaa edunvalvojaan pakkokeinoja, jolloin maistraatti velvoittaa edunvalvojan suorittamaan laiminlyödyn toimenpiteen. Maistraatti… Lue lisää »

Miksi tehdä edunvalvontavaltuutus?

Edunvalvontavaltuutuksen taustalla on ollut tahto tukea ihmisen itsemääräämisoikeutta. On haluttu antaa ihmiselle mahdollisuus jo ennalta vaikuttaa siihen, kuka hänen asioitaan tulevaisuudessa hoitaa ja miten. Edunvalvontavaltuutuksessa on kyse luottamussuhteesta. Valtuuttaja ja… Lue lisää »