Perintöverotus: Perukirja

Perunkirjoituksesta on laadittava perukirja. Perukirjan verotoimistoon jättämiselle on varattu aikaa kuukausi perunkirjoituksen toimittamisesta, mikä käytännössä pidentää perukirjan laatimisaikaa. Perukirjaa ei ole mitenkään välttämätöntä laatia valmiiksi itse perunkirjoitustilaisuudessa. Perukirjaa voidaan pitää… Lue lisää »

Perunkirjoitus: Vero-oikeudellinen velvoite

Mitä tarkoittaa perunkirjoituksen vero-oikeudellinen velvoite? Perunkirjoitus vero-oikeudellisena velvoitteena tarkoittaa sitä, että perunkirjoituksen pohjalta laadittu perukirja on jätettävä asianomaiseen verotoimistoon perintöverotoimenpiteitä varten. Voidaan perustellusti olla sitä mieltä, että nimenomaan perunkirjoituksen vero-oikeudellinen… Lue lisää »

Perintöverotus: Perintöön ryhtyminen

Mitä tarkoittaa perintöön ryhtyminen? Perillisen on lain mukaan otettava kuolinpesä hoitoonsa ja hallintaansa ja ryhdyttävä toimenpiteisiin mm. perunkirjoituksen toimittamiseksi. Perillisen myös edellytetään osallistuvan perunkirjoitukseen. Lakimääräisiin jäämistöä koskeviin toimiin ryhtyminen tai… Lue lisää »

Perintövero ja sen määräytyminen

Perintövero määräytyy saadun perinnön suuruuden mukaan sekä sen mukaan, miten läheinen sukulainen perinnön saaja on perinnönjättäjään nähden. Perintövero – minkä mukaan se määräytyy? Perintöverotuksen lähtökohtana on perukirja ja siinä ilmoitettu… Lue lisää »

Vähennykset perintöverosta

Vähennykset perintöverosta otetaan verottajan puolelta huomioon automaattisesti sen mukaan, kuin perukirjassa on ilmoitettu kuolinpesän tilanne. Vähennykset perintöverosta Perintöverotuksen lähtökohtana on perukirja ja siinä ilmoitettu perinnönjättäjän omaisuuden säästö eli jäämistön suuruus.… Lue lisää »