Vangitsemisoikeudenkäynti

Vangitsemisoikeudenkäynti on tuomioistuimessa järjestettävä tilaisuus, jossa vaaditaan rikoksesta epäiltyä vangitsemisvaatimuksen mukaisesti vangiksi. Vangitsemisvaatimuksen tekijän tai asiaan perehtyneen virkamiehen on oltava läsnä käsittelyssä. Useimmiten vangitsemista vaatii esim. jutun tutkintaa johtava rikoskomisario.… Lue lisää »

Vankila: Vangitun olosuhteet vankilassa

Miten vangitun majoittumista ja elämää valvotaan? Tutkintavanki on ensisijaisesti pidettävä yksityishuoneessa taikka samassa huoneessa toisen tutkintavangin kanssa. Mies- ja naisvangit asuvat erillään. Toisen vangin kanssa asuminen ei saa aiheuttaa vaaraa… Lue lisää »

Vangitsemisasia: Muutos päätökseen vangitsemisasiassa

Voiko vangitsemisasiassa annettuun päätökseen hakea muutosta ylemmältä taholta? Vangitsemisasiassa annetusta päätöksestä ei ole oikeutta valittaa ylempään oikeusasteeseen. Vangitsemispäätös on siten heti lainvoimainen. Vangittu saa sen sijaan kannella päätöksestä hovioikeuteen. Kantelulle… Lue lisää »

Vangitsemisasia: Vangitsemisasian uudelleen käsittely

Käsitelläänkö vangitsemisasiaa uudelleen ennen oikeudenkäyntiä? Vangitulla on oikeus saada vangitsemisasiansa uudelleen käsiteltäväksi aina tuomion antamiseen asti. Syytteen käsittelevän tuomioistuimen on järjestettävä uusi käsittely viipymättä ja viimeistään neljän vuorokauden kuluttua pyynnön… Lue lisää »

Vangitseminen: Vangitun ja vankien oikeudet

Onko vapauteesi kajottu? Miten vangittua tai pidätettyä tulee kohdella? Oletko ollut rikostutkinnan johdosta pidätettynä tai vangittuna? Tiedä oikeutesi. Pidätetyn tai vangin asemaan sovelletaan tutkintavankeuslain säännöksiä. Poliisin suojassa säilytettävistä on lisäksi… Lue lisää »

Vangitseminen: Vangitsemisen kohtuullisuus

Onko vangitseminen aina kohtuullista? Laissa on asetettu kohtuuttoman vangitsemisen kielto. Ketään ei saa vangita tai määrätä pidettäväksi edelleen vangittuna, jos se olisi vangitun kannalta kohtuuton. Vangittu voi olla niin iäkäs… Lue lisää »

Pidättäminen: Pidätyksen kesto

Kuinka kauan pidätys saa kestää? Pidätetty on päästettävä vapaaksi heti kun edellytyksiä pidättämiseen ei enää ole. Pidätysaika päättyy kolmantena päivänä pidätyksestä kello kahdeltatoista, ellei vangitsemisvaatimusta sitä ennen ole esitetty. Jos… Lue lisää »