Varainsiirtovero: Varainsiirtoveron suorittaminen

Milloin on suoritettava varainsiirtoveroa? Varainsiirtoveroa on suoritettava kiinteistön ja arvopaperin omistusoikeuden luovutuksesta. Maksuvelvollinen on luovutuksensaaja eli yleensä ostaja. Arvopaperipörssissä tehdyistä kaupoista julkisilla arvopapereilla ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa. Kokonaan vastikkeettomista lahjaan,… Lue lisää »

Varainsiirtovero: Veronlisäys suorituksen viivästyessä

Joudunko maksamaan veronlisäystä, jos maksan varainsiirtoveron myöhässä? Säädetyn viimeisen maksupäivän jälkeen varainsiirtoverolle on maksettava veronlisäystä. Varainsiirtovero on maksettava arvopaperien luovutuksesta viimeistään 2 kuukauden ja kiinteistöjen luovutuksesta viimeistään 6 kuukauden kuluessa… Lue lisää »

Omaisuuden myynti: Veronalainen luovutusvoitto

Harkitsetko omaisuutesi myyntiä? Saatko veronalaista luovutusvoittoa? Omaisuuden myynnistä tai vaihtamisesta syntyvä voitto on veronalaista pääomatuloa. Luovutusvoittoa syntyy, jos onnistut myymään omaisuuttasi kalliimmalla hinnalla kuin olet sen itse hankkinut. Luovutusvoitosta sinun… Lue lisää »

Luovutusvoittovero: Koti-irtaimiston kauppa

Meneekö koti-irtaimiston kaupasta luovutusvoittoveroa? Tavanomaisen koti-irtaimiston myynnistä saatu voitto on verovapaata tuloa, jos omaisuus on ollut omassa tai perheen käytössä. Verovuodessa 5000 euron ylittävä osa koti-irtaimiston luovutusvoitoista on verotettavaa tuloa.… Lue lisää »

Yrityksen sukupolvenvaihdos

Aiotko siirtää yrityksesi seuraavalle sukupolvelle? Jos suunnittelet sukupolvenvaihdosta yrityksessäsi, kannattaa luovutuksen veronalaisuudesta ottaa ensin selkoa verottajalta. Yritysten sukupolvenvaihdosten helpottamiseksi mm. maataloudessa on eräät lähiomaisten väliset luovutukset säädetty verovapaiksi. Maatilan sukupolvenvaihdoksia… Lue lisää »

Verottajaa sitova ennakkoratkaisu verotuksessa

Verottajaa sitova ennakkoratkaisu tai -päätös on oikeusvoimaltaan tuomioistuimen ennakkoratkaisuun verrattavissa oleva. Ennakkoratkaisua voivat hakea sekä verovelvollinen, että yhteisö. Ennakkoratkaisussa asiasisällöllisesti otetaan kantaa siihen, miten verotuksessa toimitaan ko. hakijan kohdalla. Verottajaa… Lue lisää »

Aggressiivinen verosuunnittelu

Mikä on aggressiivinen verosuunnittelu? ”Kyse on siis siitä, että lain puitteissa tapahtuva verosuunnittelu käytännössä johtaa lopputulokseen, jota käsitteen käyttäjä ei pidä hyväksyttävänä esimerkiksi lain tarkoitus huomioon ottaen tai moraalisista näkökulmista… Lue lisää »

Henkivakuutus: Vakuutuksen kohteena luonnollinen henkilö

Mitä ovat henkivakuutukset? Vakuutukset voidaan jakaa karkeasti henkilö- ja esinevakuutuksiin. Henkilövakuutusten piiriin kuuluvat mm. vapaaehtoiset henkivakuutukset, ryhmähenkivakuutukset, tapaturmavakuutukset sekä eläkevakuutus. Henkilövakuutuksia voidaan myöntää myös erilaisina yhdistelmävakuutuksina. Vakuutuksen kohteena on luonnollinen… Lue lisää »