Verokanta 14 %.

Yleinen arvonlisäverokanta on Suomessa 24 %. Suurimmassa osassa tuotteista ja palveluista arvonlisäveron määrä on siis 24 % niiden hinnasta. Suomessa sovelletaan kuitenkin myös kahta alempaa verokantaa, joista toinen on 14 % tuotteiden hinnasta.

Verokanta 14 % sovelletaan ensinnäkin elintarvikkeisiin. Elintarvikkeita ovat esimerkiksi ruokatavarat ja juomat sekä niiden raaka-aineet. Matalamman verokannan ulkopuolelle jäävät esimerkiksi alkoholijuomat ja tupakkavalmisteet.

Alempi 14 %:n verokanta on käytössä myös ravintola- ja ateriapalveluissa. Ravintola-ateriasta maksetaan siis 14 % arvonlisäveroa. Myös rehuaineisiin ja lemmikkieläinten ravintoon sovelletaan samaa alempaa verokantaa, kuin elintarvikkeisiin.

Kuten kaikissa verokannoissa, veron määrä lisätään tuotteen tai palvelun verottoman hinnan päälle. Jos esimerkiksi elintarvikkeen hinta ilman veroa on 5 euroa, verollinen hinta on 5,70 euroa. Tämä on hinta, jonka kuluttaja kaupassa maksaa elintarvikkeesta.

Nopeaa apua lakiasioihin.