Avioliittoon vihkiminen on juridinen tapahtuma, joka tapahtuu kahden vihkijän läsnäollessa määrämuotoa noudattaen. Avioliitto solmitaan vihkimällä. Ollakseen pätevä, tulee vihkimisen täyttää tietty muoto ja vihkijällä on oltava kelpoisuus tehtävän suorittamiseen.

Avioliittoon vihkiminen

Kihlakumppanien ja todistajien tulee olla samanaikaisesti läsnä vihkimistapahtumassa. Jos kumpikin kihlakumppani vastaa myöntävästi vihkijän hänelle esittämään kysymykseen, tahtooko hän mennä kihlakumppaninsa kanssa avioliittoon, vihkijä toteaa heidät aviopuolisoiksi. Tämä edellyttää, että mitään estettä avioliitolle ei ole. Lisäksi vihkimishetkellä vihkijän tietoon ei ole tullut tai ei ole havaittavissa tahdonmuutosta.

Edellytykset avioliittoon vihkimiselle

Vihkimiseen oikeutetun vihkijän esittämät kysymykset kihlakumppaneille sekä heidän myöntävät vastauksensa kysymyksiin ovat ehdottomia edellytyksiä pätevälle avioliitolle. Jos joku edellä mainituista muotovaatimuksista ei täyty, on avioliitto mitätön.

Mikäli vihkimisen muissa edellytyksissä on puutteita, on niihin vedottava. Vain oikeuden päätöksellä vihkimisellä solmittu avioliitto saadaan kumottua. Vihkimiseen liittyvät puutteet ovat kuitenkin harvinaisia.

Tasavallan presidentti voi kuitenkin erittäin painavista syistä päättää, että vihkimistä on pidettävä pätevänä, jos jompikumpi vihityistä tai tämän perilliset sitä hakemuksella pyytävät.

Toisinaan saattaa esiintyä väitteitä siitä, että toinen puolisoista on taivutellut epärehellisin keinoin toisen puolison avioliittoon joko perinnön tai muun etuuden toivossa. Jos pappi tai vihkijä tietää syyn, joka estää avioliiton, vihkimistä ei saa toimittaa. Tällainen syy voi olla muun muassa se, että kihlakumppani ei mielentilan tai muun seikan vuoksi ymmärrä avioliiton merkitystä.

Vihkimisen toimittaminen

Vihkiminen toimitetaan yleensä sukulaisten tai muiden todistajien läsnäollessa. Vihkiminen ei kuitenkaan ole mitätön, vaikka yhtään todistajaa ei vihkijän ja vihittävien lisäksi paikalla olisikaan. Vihkijä saattaa kuitenkin tehdä jonkinasteisen virkarikkomuksen, jos ketään ei ole todistamassa.

Vihkiminen vaatii aina kahden todistajan läsnäolon. Tämän johdosta voidaan ajatella, että jokaisen sanomisella on vihkimistapahtumassa joka tapauksessa ainakin kaksi todistajaa. Vihkijän sanomisia todistaa vihittävät ja jommankumman vihittävän sanomisia todistaa vihkijä sekä toinen vihittävistä, jolloin määrämuoto todistajien tarpeesta täyttyy.

 

Lue lisää siviilivihkimisestä sekä aviovarallisuusjärjestelmästä ja aviovarallisuussuhteesta.

(Lähde §: avioliittolaki)

Nopeaa apua lakiasioihin.