Kaupan purku

Jos kiinteistössä oleva virhe on riittävän suuri, ostajalla on oikeus purkaa kauppa. Kaupan purkaminen on viimekätinen keino ja se tulee kyseeseen vain silloin, kun muuta seuraamusta ei voida pitää kohtuullisena. Näin ollen siis myyjän tekemä virheen korjaaminen sekä hinnanalennus ovat ensisijaisia keinoja. Vasta siinä tapauksessa, että edellä mainitut eivät ole riittäviä keinoja, kaupan purkaminen on mahdollista. Lakitermein sanottuna kaupan purkaminen vaatii virheeltä ”olennaisuutta”.Kaupan purku toteutetaan siten, että myyjä palauttaa ostajalle kauppahinnan ja maksaa sille tuottokoron. Ostaja puolestaan palauttaa kiinteistön takaisin myyjän haltuun. Myyjän velvollisuutena on myös korvata ostajalle ne tarpeelliset ja hyödylliset kustannukset, joita ostaja on kiinteistöön pannut, esimerkiksi remonttikulut. Ostaja puolestaan saattaa joutua maksamaan myyjälle korvausta kiinteistön käyttöhyödystä tai siitä, että kiinteistö on merkittävästi huonontunut ostajan hallinnan aikana.

Nopeaa apua lakiasioihin.