Pätemätön kiinteistön kauppa

Kiinteistön kauppa on pätemätön, jos kauppakirjaa ei ole tehty oikeassa muodossa maakaaren edellyttämällä tavalla.Kiinteistön kauppa on pätemätön, jos kaupan toisella osapuolella ei ole ollut oikeustoimikelpoisuutta kaupan tekemiseen. Jos henkilö on julistettu vajaavaltaiseksi eli hän on holhouksen alaisena ja hänelle on määrätty edunvalvoja asioita hoitamaan, ei henkilöllä ole tällöin itsellään kelpoisuutta tehdä oikeustoimia kuten kiinteistön kauppaa.Niin ikään kauppa on pätemätön, jos esimerkiksi vanhuuden ja muistisairauden vuoksi henkisesti heikossa tilassa olevalta henkilöltä on ostettu kiinteistö. Tällöin kauppa voidaan julistaa pätemättömäksi sillä perusteella, että siihen vetoaminen olisi kunnianvastaista ja arvotonta. Jos kiinteistönkauppa saadaan aikaan petollisella viettelyllä, se voidaan niin ikään julistaa pätemättömäksi. Samoin silloin, jos toinen osapuoli pakotetaan kaupan tekemiseen. Kaiken kaikkiaan kiinteistönkauppa voidaan julistaa pätemättömäksi aina silloin, kun osapuolen tahdonmuodostus on puutteellinen.

Nopeaa apua lakiasioihin.