Kannattaako hätiköinti kiinteistönkaupassa?

Kiinteistön kauppa on merkittävä investointi. Se sisältää myös hyvin monia riskitekijöitä. Ostaessasi tai myydessäsi kiinteistöä tutustu huolellisesti asian juridiseen ja taloudelliseen puoleen. Onnistunut kiinteistönkauppa vaatii aina taakseen rautaista asiantuntemusta. Paras tapa on keskustella asiasta ensin oman lakimiehesi kanssa.

Kiinteistönkaupassa käytetään usein apuna kiinteistönvälittäjää. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että myyjä vastaa aina markkinoinnissa annetuista tiedoista, eikä kiinteistönvälittäjän käyttö poista myyjän vastuuta. Myyjän vastuu välittäjästä on ns. isännänvastuuta. Välittäjä voi kuitenkin joutua vahingonkorvausvastuuseen huolimattoman toimintansa seurauksena sekä myyjää että ostajaa kohtaan.

Kaupanteon yhteydessä tulee tarkistaa, että kauppakirjaan tehty merkintä kauppahinnasta pitää paikkaansa. Kauppakirja tulee molempien osapuolten allekirjoittaa julkisen kaupanvahvistajan luona. Kaupanehdoista on hyvä sopia tarkasti, koska tällöin molemmat osapuolet tietävät riittävän ajoissa mihin he ovat sitoutumassa.

Myyjänä sinun tulee varmistaa, ettet luovuta kiinteistön omistusoikeutta, ennen kuin olet saanut koko kauppahinnan mukaisen suorituksen. Tuohon suoritukseen tulee tietysti sisältyä myös muiden kaupan ehtojen täyttyminen. Kaupantekoa edeltävän ostotarjouksen tai esisopimuksen laatiminen ja allekirjoittaminen vaativat omat taitonsa. Niiden kanssa täytyy olla aina hyvin varovainen. Kauppasopimukseen mahdollisesti sisältyviin pätemättömiin ja lainvastaisiin ehtoihin on hyvä kiinnittää myös riittävästi huomiota. Myös ostajan oikeuksia rajoittaviin oikeuksiin, muihin erityisiin oikeuksiin ja rasitteisiin kuten tieoikeuksiin sekä sähkö- ja vesisopimuksiin on syytä tutustua huolellisesti ennen kaupantekoa.

Nopeaa apua lakiasioihin.