Onko kiinteistönvälittäjä vastuussa kaupasta?

Kiinteistönvälittäjä toimii myyjän ja ostajan välisen kaupan toteuttajana. Pääsääntöisesti myyjä vastaa markkinoinnissa annetuista tiedoista ja niiden oikeellisuudesta myös edustajansa osalta. Kiinteistönvälittäjä voi joutua vastuuseen vain, jos hänen puolellaan todetaan olevan tuottamusta. Tuottamuksellisuudella tarkoitetaan, että välittäjä on toiminut huolimattomasti tehtävää hoitaessaan. Välittäjä voi myös joutua vastuuseen silloin, kun hänen olisi tullut tietää ja informoida ostajaa jonkin seikan olemassaolosta, muttei hän ole sitä tehnyt.

Kiinteistönvälittäjän on suoritettava hänelle uskottu välitystehtävä ammattitaidolla ja huolellisesti. Hänen on huomioitava sekä myyjän että ostajan edut. Mikäli välittäjä epäilee hänelle annettujen tietojen oikeellisuutta, niin hänen tulee varmistaa niiden oikeellisuus. Tarpeen vaatiessa välittäjän täytyy oikaista virheellinen tieto. Välittäjän tehtäviin kuuluu kauppakirjan laatiminen ja kaupan käytännön järjestelyiden hoitaminen. Kaupanosapuolilla on mahdollisuus vaatia kiinteistönvälittäjältä vahingonkorvausta hänen huolimattomuutensa perusteella. Vapautuakseen vastuusta välittäjän täytyy osoittaa, että hän on toiminut asiassa riittävän huolellisesti.

Nopeaa apua lakiasioihin.