Esisopimuksen sitovuus

Esisopimuksen sitovuus toteutuu molemminpuolisena tai vain toisen osapuolen osalta. Kiinteistön kaupan esisopimus voi sitoa myyjää tai ostajaa tai molempia.

Esisopimus on alustava sopimusta kiinteistön kaupasta. Esisopimus on tehtävä kirjallisesti ja kaupan osapuolten tulee allekirjoittaa se. Julkisen kaupanvahvistajan on vahvistettava esisopimus. Esisopimus on siis tehtävä määrämuotoisesti samojen periaatteiden mukaisesti, kuin lopullinen kiinteistön kauppakirjakin. Esisopimuksessa on mainittava päivä, jolloin kiinteistön kauppa on viimeistään tehtävä, sekä ne ehdot, joiden täyttyessä kauppa tehdään. Jos esisopimuksen voimassaoloaikaa ei ole määrätty, se on voimassa viisi vuotta esisopimuksen tekemisestä.

Kauppahinnasta ei tarvitse esisopimuksessa vielä tarkasti sopia, vaan se voidaan jättää myöhemmin sovittaviksi. Esisopimuksessa pitää kuitenkin olla määriteltynä ne perusteet, joiden mukaan kauppahinta myöhemmin määritellään.

Esisopimuksella varmistetaan suunnitellun kaupan toisen osapuolen sitoutuminen tilanteessa, jossa kaupan lopullinen tekeminen ei vielä ole mahdollista. Esisopimus voidaan tehdä esimerkiksi tilanteessa, jossa ostaja haluaa ostaa kiinteistön myyjältä, mutta tarvitsee aikaa rahoitusjärjestelyiden tekemiseen. Toisaalta esisopimus voi olla edellytys rahoitusjärjestelyiden onnistumiselle.

Esisopimus voidaan tehdä sekä molemminpuolisesti että vain toista osapuolta sitovana. Myyjän voi vaatia ostajan sitoutumista kauppaan esisopimuksella, jotta myyjä voi esimerkiksi ottaa kohteen pois julkisesta myynnistä. Silloin myyjän on oltava varma siitä, että ostajaehdokas todellakin ostaa kohteen eikä myyntiä tarvitse myöhemmin aloittaa alusta. Ostaja puolestaan voi vaatia myyjää sitoutumaan esisopimuksella kauppaan esimerkiksi tilanteessa, joss ostajana on yritys, jonka suunniteltuun liiketoiminnan laajenemiseen kiinteistön kauppa olennaisena osana kuuluu. Myyjän tai ostajan intressit toisen osapuolen sitouttamiseen voivat siis olla hyvinkin moninaiset ja tilanteet vaihtelevat. Joskus on niin, että molemmilla osapuolilla on intressi sitouttaa toinen osapuoli kauppaan esisopimuksella ja joskus vain toisella osapuolella on tällainen intressi.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.