Kunnan etuosto-oikeus määräalan tai määräosan kaupassa toteutuu lähes samojen sääntöjen mukaan kuten normaalissa kiinteistökaupassakin.

Kunnan etuosto-oikeus yleisesti

Etuostolain mukainen ensimmäinen edellytykset kunnan etuosto-oikeuden käyttämiseen on, että kiinteistön kauppa tapahtuu kunnan alueella. Kiinteistönkauppana pidetään sellaista vastikkeellista luovutusta, jossa vastikkeen arvosta muu kuin kiinteä omaisuus muodostaa pääosan. Kiinteän omaisuuden vaihto tai lahja eivät siten anna kunnalle etuosto-oikeutta.

Toinen edellytys etuosto-oikeuden käyttämiselle on, että kunta voi käyttää etuostoa vain maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Kunta ei saa ostaa maata ”reserviin” tulevaisuutta varten, vaan etuosto-oikeutta voi käyttää jotakin jo näköpiirissä olevaa hanketta silmällä pitäen. Pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) etuoston käyttöön ei liity edellä mainittua käyttötarkoitusrajoitusta.

Lisäksi etuosto-oikeuden käyttämistä rajoittaa pinta-alaperuste. Etuosto-oikeutta ei ole, jos myyty kiinteistö tai myydyt kiinteistöt käsittävät 5000 m2 tai sitä vähemmän. Pääkaupunkiseudulla vastaava pinta-alaraja on 3000 m2.

Kunnan etuosto-oikeus määräalan tai määräosan kaupassa

Kunnan etuosto-oikeus toteutuu myös kiinteistön määräosan tai määräalan kaupasta. Kiinteistöstä myydyn määräosan, esim. 1/4 -osaa kiinteistöstä, pinta-alaksi katsotaan määräosaa vastaava suhteellinen osa kiinteistön pinta-alasta. Jos kiinteistön kokonaisala on 40000 m2 ja siitä myydään määräosa 1/4, katsotaan pinta-alaksi 10000 m2, jolloin se ylittää etuostolain pinta-alaperusteen.

Määräalan kauppa on aina fyysisesti erotettava rajattua alue. Sellaisen pinta-ala saadaan selville laskemalla kuten mikä tahansa kiinteistö. Jos määräala ylittää 5000 m2 (tai pääkaupunkiseudulla 3000 m2) sen pinta-ala edellytys täyttää.

Nopeaa apua lakiasioihin.