Etuostomenettely kiinteistön kaupassa

Etuosto-oikeudesta yleisesti

Etuostolain mukainen ensimmäinen edellytys kunnan etuosto-oikeuden käyttämiseen on, että kiinteistön kauppa tapahtuu kunnan alueella. Kiinteistönkauppana pidetään sellaista vastikkeellista luovutusta, jossa vastikkeen arvosta muu kuin kiinteä omaisuus muodostaa pääosan. Kiinteän omaisuuden vaihto tai lahja eivät siten anna kunnalle etuosto-oikeutta. Sen sijaan vaihto, jossa vastikkeen arvosta yli puolet on irtainta omaisuutta, voi olla etuoston kohteena.

Toinen edellytys etuosto-oikeuden käyttämiselle on, että kunta voi käyttää etuostoa vain maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Kunta ei saa ostaa maata ”reserviin” tulevaisuutta varten, vaan etuosto-oikeutta voi käyttää jotakin jo näköpiirissä olevaa hanketta silmällä pitäen. Pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) etuoston käyttöön ei liity edellä mainittua käyttötarkoitusrajoitusta.

Lisäksi etuosto-oikeuden käyttämistä rajoittaa pinta-alaperuste. Etuosto-oikeutta ei ole, jos myyty kiinteistö tai myydyt kiinteistöt käsittävät 5000 m2 tai sitä vähemmän. Pääkaupunkiseudulla vastaava pinta-alaraja on 3000 m2.

Etuostomenettely

Etuosto-oikeuden käytön mahdollisuus tulee kunnassa ajankohtaiseksi sen jälkeen, kun kunta on saanut tiedon kiinteistön kaupasta. Kunta saa tiedon kaupanvahvistajan tekemien ilmoitusten perusteella. Tämän jälkeen kunta tarkistaa etuosto-oikeuden edellytysten olemassaolon. Mikäli edellytykset ovat olemassa ja kunta haluaa käyttää etuosto-oikeuttaan, kunta tekee päätöksen etuosto-oikeuden käyttämisestä. Tällainen päätös on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa. Päätös syntyy kunnan normaalissa päätöksentekojärjestyksessä.

Kunnan on ilmoitettava kirjaamisviranomiselle (maanmittauslaitos) etuosto-oikeuden käyttämisestä välittömästi päätöksen tekemisen jälkeen. Päätöksen lainvoimaisuutta ei jäädä odottamaan. Ilmoitus etuosto-oikeuden käyttämisestä tulee olla perillä Maanmittauslaitoksessa 3 kuukauden kuluessa kaupantekopäivästä lukien.

Kunta voi ilmoittaa kiinteistönomistajalle etukäteen, että se ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan. Tällainen ilmoitus on vapaaehtoinen, ei kunnan velvollisuus, ja se annetaan kiinteistönomistajan pyynnöstä.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.