Mitä ovat hallintaoikeuden haltijan velvollisuudet? Tärkein velvollisuus on säilyttää hallintaoikeuden kohdetta siten, ettei se vahingoitu tai muutu omistajan vahingoksi.

Hallintaoikeuden haltijan velvollisuudet

Kiinteistön hallintaoikeus on lähtökohtaisesti sen omistajalla. Hallintaoikeus oikeutena sisältyy siis omistusoikeuteen. Hallinta on omistajan keskeinen oikeus. Toisaalta hallintaoikeus on myös erotettavissa omistusoikeudesta siten, että siitä voidaan sopia erikseen. Hallintaoikeus voidaan luovuttaa omistajalta toiselle henkilölle joko vastikkeetta tai vastiketta vastaan. Yleisin hallintaoikeuden vastikkeellisen luovutuksen muoto lienee vuokraoikeus. Vuokralainen maksaa omistajalle vuokraa sitä vastaan, että saa käyttää kiinteistöä. Tässä on kysymys hallintaoikeudesta.

Hallintaoikeuden haltijan velvollisuudet tulevat kahta reittiä. Ensinnäkin suoraan lainsäädännöstä ja sen lisäksi maan tavasta. Tämän perusteella tulee hallintaoikeuden haltijalle velvollisuus käyttää omaisuutta huolellisesti siten, ettei se vahingoitu. Hallintaoikeuden haltijan tulee myös estää tai rajoittaa vahinkoja, jotka kohdistuvat hänen hallinnassaan mutta toisen omistuksessa olevaan kohteeseen. Ylipäätään hallintaoikeuden haltijan tulee hoitaa hallintaoikeuden kohdetta huolellisesti ja aiheuttamatta sille tarpeettomasti vahinkoa. Normaalia kulumista voi tulla.

Toisekseen hallintaoikeuden haltijaa sitoo se sopimus tai muu asiakirja taikka oikeustila, jonka perusteella hän hallintaoikeuden on saanut. Vuokralaista sitoo vuokrasopimus, kiinteistön ostajaa sitoo kauppakirjan ehdot ja testamentin saajaa sitoo testamentin ehdot. Näissä asiakirjoissa on hallintaoikeuden haltijalle voitu sopia erityisiäkin tehtäviä tai velvollisuuksia, samoin kuin oikeuksiakin. Nämä velvollisuudet tulevat suoraan lainsäädännöstä johtuvien velvollisuuksien lisäksi. Ehdot eivät saa olla kuintenkaan pakottavan lainsäädännön tai hyvän tavan vastaisia.

Nopeaa apua lakiasioihin.