Kuuluvatko hallintaoikeus ja kiinteistön kulut samalle henkilölle? Hallintaoikeuden haltija vastaa kiinteistön käytöstä aiheutuvista kustannuksista, ellei toisin sovita.

Hallintaoikeus ja kiinteistön kulut

Kiinteistön hallintaoikeus on lähtökohtaisesti sen omistajalla. Hallintaoikeus oikeutena sisältyy siis omistusoikeuteen. Hallinta on omistajan keskeinen oikeus. Toisaalta hallintaoikeus on erotettavissa ja määriteltävissä siten, että siitä voidaan sopia. Hallintaoikeus voidaan luovuttaa vastikkeetta tai vastiketta vastaan. Yleisin hallintaoikeuden vastikkeellinen muoto lienee vuokraoikeus.

Kiinteistön kaupassa voidaan myös pidättää hallintaoikeus myyjällä vielä senkin jälkeen, kun omistusoikeus on siirretty. Luonnollinen tilanne tehdä tällainen järjestely on perheen sisäisissä kaupoissa, missä esimerkiksi ”kotitila” myydään seuraavalle sukupolvelle sellaisin ehdoin, että myyjälle jää tilaan vielä elinikäinen tai joksikin määräajaksi sovittu hallintaoikeus. Puhutaan siis niin sanotusta syytingistä. Hallintaoikeus voidaan pidättää yksin myyjälle tai se voidaan sopia sekä ostajan että myyjän yhteiseksi siten, että sekä ostaja että myyjä voivat hallita kiinteistöä. Hallintaoikeus voi siirtyä omistajalta toiselle henkilölle myös lahjoituksen, testamentin tai lesken oikeuden perusteella.

Jos hallintaoikeus ja omistusoikeus ovat erilliset, tulee vastaan se kysymys, kuka vastaa kiinteistön kustannuksista? Tilanteet eivät ole yhteneväisiä aina. Jos hallintaoikeutettuja on monia, on lähtökohtana yhteisvastuu myös kustannuksista. Jos hallintaoikeus on yksin muulla kuin omistajalla, on lähtökohtana se, että hallintaoikeuden haltija vastaa ns. päivittäisistä kustannuksista.

Kustannukset ovat kuitenkin sovittavissa hallintaoikeuden haltijan ja omistajan kesken. Kustannuksista sopiminen on suositeltavaa.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.