Hinnanalennuksen määrä kiinteistökaupassa määräytyy yleensä virheen korjauskustannusten perusteella, joista tehdään tasonparannusta ja käyttöiän pidennystä koskevat vähennykset.

Hinnanalennuksen määrä kiinteistökaupassa

Kiinteistökaupassa virhe jaotellaan maakaaressa kolmeen eri laatuiseen virheeseen; laatuvirheeseen, vallinta virheeseen sekä oikeudelliseen virheeseen. Yleensä ”virheellä” tarkoitetaan ja ymmärretään laatuvirhettä, kuten kosteusvaurioita, mutta riippumatta virheen laadusta, on jokaisesta virheestä ostaja on oikeutettu hinnanalennukseen. Hinnanalennuksen saamisen edellytyksenä on, että ostaja reklamoi, siis ilmoittaa virheestä ja vaatimuksistaan virheen johdosta myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun ostaja havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Jos tällainen virhe ilmenee ja ostaja aikoo vaatia myyjältä hinnanalennusta, ostaja saa pidättyä kauppahinnan maksamisesta vaatimustaan vastaavalta osalta.

Hinnanalennus määrätään vähentämällä sovitusta kauppahinnasta virheellisen kiinteistön arvo kaupantekohetkellä. Jos kauppahinta on sopimuksen mukaisen kiinteistön käypää arvoa pienempi tai suurempi, hinnanalennusta määrättäessä otetaan huomioon kauppahinnan ja sopimuksen mukaisen kiinteistön arvon suhde. Käytännössä hinnanalennuksen perusteeksi otetaan korjauskustannusten määrä, jos virhe on sen laatuinen, että sitä aletaan korjaamaan. Korjauskustannuksista vähennetään kiinteistön hyväksi tuleva tasonparannus ja käyttöiän pidennys, jolloin saadaan selville hinnanalennuksen määrä. Ellei virhettä korjata, pyritään kiinteistölle määrittelemään sellainen arvo, mikä sillä on, kun virhe sitä rasittaa.

Myyjän on maksettava hinnanalennuksena palautettavalle kauppahinnalle korkolain 3 §:n 2 momentin mukaista korkoa siitä päivästä lukien, jona hän vastaanotti kauppahinnan.

 

 

 

 

Nopeaa apua lakiasioihin.