Kiinteistökaupan ehdot pitää kaikki kirjata kauppakirjaan. Ehto, jota ei ole kirjattu kauppakirjaan, ei ole sitova. Lataa kiinteistön kauppakirja tästä linkistä.

Kiinteistökaupan ehdot

Kiinteistön kauppa on tehtävä kirjallisesti ja kaupan vahvistajan on se vahvistettava. Kaikki kiinteistökaupan ehdot on otettava kauppakirjaan.

Jos osa kauppahinnasta sovitaan maksettavaksi ”pimeänä kauppahintana”, ei myyjä voi sellaista pimeää kauppahinnan osaa ostajalta tehokkaasti velkoa. Pimeällä kauppahinnalla tarkoitetaan sitä, että kauppakirjaan ei merkitä koko summaa, josta kauppa on sovittu tehtäväksi.

Kauppakirjassa käydään läpi osapuolet ja kaupan kohde, kauppahinta ja sen maksaminen, omistus- ja hallintaoikeuden siirto, ostajalle siirtyvät liittymät ja niin edelleen. Kiinteistön kauppakirja on laaja asiakirja. Lataa kauppakirja tästä!

Pätemättömät ehdot

Kiinteistökaupan ehtoja rajoitetaan maakaaressa.

Kiinteistön kaupassa ei lähtökohtaisesti ole sitova ehto:

1) jonka mukaan myyjällä tai jollakin muulla on oikeus halutessaan lunastaa kiinteistö taikka jonka mukaan ostajalla on velvollisuus tarjota kiinteistö myyjän tai jonkun muun ostettavaksi ennen sen luovuttamista uudelle omistajalle; (myynninrajoitus)

2) joka rajoittaa ostajan oikeutta luovuttaa kiinteistö edelleen, pantata kiinteistö, sopia vuokraoikeuden tai muun erityisen oikeuden perustamisesta kiinteistöön taikka muutoin näihin verrattavalla tavalla oikeudellisesti määrätä kiinteistöstä; (käyttörajoitus) Huom! Kuitenkin saadaan sopia sellaisesta ehdosta, jonka mukaan ostaja ei saa myyjän suostumuksetta luovuttaa kiinteistöä rakentamattomana edelleen tai määrättyä kauppahintaa korkeammasta hinnasta. Tällainen ehto ei ole sitova, ellei sitä ole otettu kauppakirjaan. Ehdolle on sovittava voimassaoloaika, joka on max. 5 vuotta. Ellei sitä ole sovittu, on ehto voimassa viisi vuotta.

3) joka rajoittaa myyjän tai hänen edeltäjänsä vastuuta saannonmoitteesta;

4) joka rajoittaa ostajan henkilökohtaista vapautta tai joka on muutoin sopimaton taikka jonka noudattaminen on lainvastaista.

Nopeaa apua lakiasioihin.