Kiinteistökaupan julkisuus tarkoittaa sitä, että kenellä tahansa on mahdollisuus hankkia maanmittauslaitokselta kiinteistökauppaa koskeva tiedot.

Kiinteistökaupan julkisuus

Kiinteistön omistusoikeuden merkinnä toimii lainhuuto. Kiinteistöä ei voi ”pitää hallussaan” samalla tavalla kuin joitakin muita esineitä, joten omistusoikeutta ei ole mahdollista määritellä kiinteistön hallussapidon kautta. Sen vuoksi kiinteistönomistusoikeuden toteennäyttäminen on toteutettu siten, että kiinteistön omistaja hakee kiinteistölleen lainhuudon. Lainhuuto tarkoittaa siis konkreettisesti rekisterimerkintää lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Se henkilö, kenellä on lainhuuto kiinteistöön, on kiinteistön omistaja.

Jokainen joka ostaa tai muulla tavoin saa kiinteistön taikka sen määräosan tai määräalan, on velvollinen hakemaan saannolleen lainhuudon. Sillä seikalla, miten kiinteistö omistajaa vaihtaa, ei ole merkitystä. Kiiteistö voi vaihtaa omistajaa kaupan, lahjan, perinnön tai omaisuuden osituksen kautta. Jokaiselle saannolle on haettava lainhuuto.

Lainhuutohakemus tehdään maanmittauslaitokselle. Jotta kiinteistön uusi omistaja saa lainhuudon, pitää hänen laittaa lainhuutohakemuksensa yhteyteen saantokirja, jonka perusteella kiinteistö on hänelle siirtynyt. Saantokirja on siis kauppakirja, lahjakirja, perinnönjakokirja tai osituskirja. Joskus se voi olla myös testamentti.

Jokaiselle henkilölle on julkisia kiinteistön perustiedot ja se, kuka on kiinteistön omistaja. Nämä tiedot voi tarkistaa maanmittauslaitokselta. Myös lainhuutohakemus ja päätösasiakirja, jolla lainhuuto on myönnetty, ovat julkisia. Lainhuutohakemuksen liiteasiakirjat eivät ole kaikilta osin kaikille julkisia.

Jokainen voi siis tarkistaa yksilöidystä kiinteistöstä sen, kenelle kiinteistö on siirtynyt, milloin ja millä perusteella.

Nopeaa apua lakiasioihin.