Kiinteistökaupan kauppakirja on tehtävä siihen määrämuotoon, jonka maakaari velvoittaa. Kauppakirja on kaupanvahvistajan vahvistettava. Lataa kauppakirja tästä!

Kiinteistökaupan kauppakirja

Kiinteistön kauppakirja on tehtävä kirjallisesti. Kiinteistön kauppakirjalle on maakaaressa asetettu määrämuoto ja vähimmäissisältö, jota pätevän kauppakirjan pitää noudattaa;

”Kiinteistön kauppa on tehtävä kirjallisesti. Myyjän ja ostajan tai heidän asiamiehensä on allekirjoitettava kauppakirja. Kaupanvahvistajan on vahvistettava kauppa kaikkien kauppakirjan allekirjoittajien läsnä ollessa.

Kiinteistön kauppa voidaan tehdä myös sähköisesti 5 luvun 3 §:ssä tarkoitetussa kaupankäyntijärjestelmässä. Myyjän ja ostajan tai heidän asiamiehensä on hyväksyttävä sähköinen kauppakirja samansisältöisenä siten kuin 9 a luvussa säädetään.

Kauppakirjasta on käytävä ilmi:

1) luovutustarkoitus;

2) luovutettava kiinteistö;

3) myyjä ja ostaja;

4) kauppahinta ja muu vastike.

Kauppa ei ole sitova, ellei sitä ole tehty tässä pykälässä säädetyllä tavalla. Jos myyjä ja ostaja ovat sopineet kauppakirjaan merkittyä suuremmasta kauppahinnasta tai muusta vastikkeesta, myyjällä ei ole oikeutta saada perityksi enempää kuin mitä kauppakirjaan on merkitty.”

Kiinteistön kauppakirjalla voidaan vaikuttaa paljonkin siihen, minkä verran riitaisuuksia kiinteistönkaupasta jälkikäteen aiheutuu. Hyvin laadittu kauppakirja ottaa huomioon kaikki olennaiset asiat, joista pitää sopia. Hyvä kauppakirja on paljon maakaaren vähimmäisvaatimuksia laajempi.

Lataa kiinteistön kauppakirja tästä!

Nopeaa apua lakiasioihin.