Kiinteistökaupan liitteet vaihtelevat tilanteen mukaan. Yleisiä kauppakirjan liitteitä ovat esim. lainhuuto- ja rasitustodistus ja kuntotarkastusraportti.

Kiinteistökaupan liitteet

Kauppakirja

Kiinteistökaupan kauppakirja on tehtävä siihen määrämuotoon, jonka maakaari velvoittaa. Kauppakirja on kaupanvahvistajan vahvistettava. Kiinteistökaupoissa on siis oltava mukana kaupanvahvistajan tekemä kaupanvahvistus.

Lataa kauppakirja tästä!

Lainhuuto- ja rasitustodistus

Maanmittauslaitoksen ylläpitämä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri kertoo kiinteistön omistajat; kuka omistaa kiinteistön tai ketkä omistavat kiinteistön? Lainhuutotodistus on aina otettava osaksi kiinteistön kauppaa, jotta voidaan varmistua myyjän oikeudesta myydä kiinteistö. Jos lainhuudon haltijoita on useita, pitää kaikkien olla mukana tekemässä kauppaa. Kun myyjiä on useita, voi myyjät valtuuttaa erillisellä kiinteistön myyntiin tarkoitetulla valtakirjalla jonkun tekemään puolestaan kiinteistönkaupan. Rasitustodistuksesta käy ilmi kiinteistöön kohdistuvat rasitteet, joten sekin on syytä aina ottaa osaksi kiinteistönkauppaa.

Karttaliite

Etenkin, jos kaupan kohteena on kokonaisen kiinteistön sijasta vain kiinteistön määräala, pitää se merkitä karttaan ja ottaa tämä liitteeksi kauppakirjaan. Sillä varmistetaan kaupan kohteena oleva alue.

Kuntotarkastusraportti

Jos kiinteistöllä on rakennuksia, voidaan siellä teettää ennen kauppaa kuntotarkastus. Tästä laadittu raportti on hyvä mainita kauppakirjassa ja ottaa näin osaksi kauppaa. Sillä on merkitystä myyjän tiedonantovelvollisuuden arvioinnin kannalta.

Muut asiakirjat

Tapauskohtaisesti kiinteistön kauppakirjan liitteeksi otetaan vielä esim. hallinnanjakosopimukset ja maanvuokrasopimukset, jos sellaisia kiinteistöön kohdistuu. Samoin kaikki muut asiakirjat, joilla on merkitystä kaupan kannalta. Liitteistä ei ole kattavaa luetteloa sen suhteen, mitä pitää ottaa liitteeksi tai mitä ei pidä ottaa liitteeksi. Kiinteistökaupan liitteeksi otetaan kaikki tarpeellinen ja merkityksellinen aineisto.

Nopeaa apua lakiasioihin.