Kiinteistökaupan muistilista myyjälle: Anna kaikki tarvittavat tiedot ostajalle ja kirjaa ne kauppakirjaan. Ostaja: Hae lainhuuto ja maksa varainsiirtovero.

Kiinteistökaupan muistilista

Kiinteistön myyjälle on yksi sääntö ja muistettava asia, joka on ylitse muiden: Anna kaikki tiedot ostajalle! Tätä sääntöä täydentää toinen merkittävä sääntö: Kirjaa annetut tiedot kauppakirjaan!

Kiinteistön myynnin merkittävin asia on se, että ostaja tietää mitä on ostamassa. Tällä vältytään kaupan jälkeisiltä reklamaatioilta ja riitaisuuksilta kaikista tehokkaimmin. Kiinteistön kaupassa myyjällä on tiedonantovelvollisuus ja ostajalla selonottovelvollisuus. Näiden välinen rajanveto on välillä hankalaa. Olisiko joku asia kuulunut myyjän tiedonantovelvollisuuden piiriin vai onko se kuulunut ostajan selonottovelvollisuuden piiriin. Yhtäkaikki myyjän kannalta on tärkeää se, että ostaja saa kaiken sellaisen tiedon kiinteistöstä, jolla voi olla vaikutusta kiinteistön ostamiseen tai käyttämiseen. Myyjän on lisäksi vaadittava sitä, että kaikki ne asiat ja tiedot, jotka ostajalle on annettu ennen kaupan tekemistä, kirjataan kauppakirjaan näkyviin. Näin menetellen myyjä varmistaa sen, että kaupan teon jälkeen on todennettavissa ne seikat, joista ostaja on saanut tiedon ennen kaupan tekemistä.

Käytännön asioita

Myyjän on muistettava ilmoittaa verottajalle, jos kiinteistön myynnistä syntyy luovutusvoittoa. Luovutusvoitto, eli myyntihinnan ja hankintahinnan positiivinen erotus, on veronalaista tuloa. Oman asunnon luovutus voi olla verovapaata, jos myydään omassa käytösä yli 2 vuotta ollut asunto.

Ostajan puolestaan pitää muistaa maksaa varainsiirtovero oma-aloitteisesti ja hakea saannolleen lainhuutoa kuuden (6) kuukauden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta lukien.

Nopeaa apua lakiasioihin.