Kiinteistökaupan muotovaatimukset tulevat maakaaresta. Muotovaatimukset koskevat kauppakirjan sisältöä, kirjallista muotoa sekä kaupanvahvistajan vaatimusta.

Kiinteistökaupan muotovaatimukset

Kiinteistökaupan muotovaatimukset tulevat maakaaresta ja ne kohdistuvat kiinteistön kaupan tekotapaan sekä kauppakirjan sisältöön:

Kiinteistön kauppa on tehtävä kirjallisesti

Kiinteistön kauppaa ei voi tehdä suullisesti. Yleisesti Suomessa on voimassa sopimusvapaus myös sen muodon osalta. Sopimuksilta ei lähtökohtaisesti edellytetä kirjallista muotoa, vaan suullista sopimusta pidetään yhtä pätevänä kuin kirjallistakin. Kiinteistökaupoissa tästä säännöstä on kuitenkin selkeä poikkeus; kiinteistönkauppa on tehtävä kirjallisesti.

Myyjän ja ostajan tai heidän asiamiehensä on allekirjoitettava kauppakirja.

Allekirjoituksen vaatimus on itsestään selvä. Ilman allekirjoitusta kauppakirja on vasta luonnos. Sekä myyjä että ostaja voivat käyttää kaupassa asiamiestä, joka allekirjoittaa kauppakirjan heidän puolestaan. Asiamiehellä tarkoitetaan kiinteistön kaupan tekemiseen erillisellä kiinteistön kauppaa koskevalla valtakirjalla valtuutettua henkilöä. Kiinteistön myyntiä koskevan valtakirjan voit ladata tästä!

Kaupanvahvistajan on vahvistettava kauppa

Kaupanvahvistajan on vahvistettava kauppa kaikkien kauppakirjan allekirjoittajien läsnä ollessa. Kaupanvahvistaja tarkastaa allekirjoittajien henkilöllisyyden sekä valtakirjat, jos kauppa tehdään asiamiehen avulla.

Kauppakirjan sisältö

Kauppakirjasta on käytävä vähintään ilmi:

1) luovutustarkoitus;

2) luovutettava kiinteistö;

3) myyjä ja ostaja;

4) kauppahinta ja muu vastike.

Kauppa ei ole sitova, ellei sitä ole tehty edellä mainitulla tavalla. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että jos myyjä ja ostaja ovat sopineet kauppakirjaan merkittyä suuremmasta kauppahinnasta tai muusta vastikkeesta, myyjällä ei ole oikeutta saada perityksi enempää kuin mitä kauppakirjaan on merkitty. Myyjä ei siis saa velotuksi ns. pimeää kauppahintaa vaan ainoastaan sen, mitä kauppakirjaan on merkitty.

Käytännössä kauppakirjan sisältö on edellistä paljon laajempi. Kiinteistön kauppakirjan voit ladata tästä!

Nopeaa apua lakiasioihin.