Kiinteistökaupan ostotarjous tehdään kirjallisena. Ostotarjouksessa ilmoitetaan tarjottu hinta, tarjouksen voimassaolo aika sekä mahdolliset muut kaupan ehdot.

Kiinteistökaupan ostotarjous

Kiinteistökaupan ostotarjouksessa on hyvä olla ainakin seuraavat asiat:

Osapuolet

Ostotarjoukseen merkitään tarjouksen tekijöiden osapuolten nimet, henkilötunnukset sekä osoitteet. Jos tarjouksen tekijöitä on useampia kuin yksi, merkitään tiedot kaikkien osalta. Jos joku osapuolista on oikeushenkilö, merkitään henkilötunnuksen sijaan y-tunnus.

Vaikka ostotarjouksessa mainitaankin myyjän tiedot, ostotarjous ei sido myyjää. Se sitoo ainoastaan ostajaa. Myyjä antaa tarjoukseen vastauksensa, jolla hän hyväksyy tai hylkää tarjouksen. Myyjä voi tehdä myös vastatarjouksen, johon ostajan tulee puolestaan vastata.

Kohteen yksilöinti

Ostotarjouksessa yksilöidään kiinteistö, josta ostotarjous tehdään. Kiinteistö on yksilöitävä riittävän tarkasti, jotta ei tule myöhemmin epäselvyyttä kaupan kohteesta.

Kauppahinta ja maksuehdot

Luonnollisesti ostotarjouksessa pitää olla kauppahinta, jolla ostaja tarjoutuu kiinteistön ostamaan. Lisäksi tarjouksessa voidaan esitellä se, minkä mukaisesti kauppahinta maksetaan. Onko se kokonaan kaupantekotilaisuudessa vai erissä.

Voimassaoloaika / kaupantekopäivä

Tarjoukseen pitää laittaa aika, minkä ajan ostotarjous on voimassa. Sen voi määritellä myös ilmoittamalla, mihin päivään mennessä kauppa on viimeistään tehtävä.

Omistusoikeuden ja hallintaoikeuden siirtyminen

Tarjoukseen määritellään se, milloin ostajan mielestä omistus- ja hallintaoikeuden pitäisi hänelle siirtyä.

Tarjouksen peruuttaminen (ehdollinen tarjous)

Tarjouksen jättäjä voi tehdä tarjouksessa ns. varauksen siitä, milloin hänellä on oikeus vetäytyä kaupasta. Tällainen ehto voi kohdistua esimerkiksi rahoituksen saamiseen tai oman asunnon myymiseen. Ostaja voi siis tarjoutua ostamaan kiinteistön mutta vain sillä ehdolla, että saa rahoituksen järjestymään. Samoin ehtona voi olla, että kiinteistöllä teetetään kuntotarkastus, ja kiinteistö ostetaan vain silloin, jos kuntotarkastuksessa ei ilmene merkittäviä puutteita.

Allekirjoitus

Lopuksi ostaja/ostajat tietenkin allekirjoittaa tarjouksen.

 

Edellä oleva luettelo ostotarjouksen sisällöstä ei ole tyhjentävä, joten ostotarjous voi olla laajempikin. Tarjouksessa voidaan mainita esim. käsirahan käyttämisestä.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.