Kiinteistökaupan teko valtakirjalla on mahdollista. Kiinteistökaupan valtakirja pitää olla oikein laadittu. Lataa valtakirja kiinteistön myyntiin tästä tästä!

Kiinteistökaupan teko valtakirjalla

Maakaari sallii kiinteistökaupan tekemisen valtakirjalla. Samalla laista tulee myös valtakirjalle vähimmäisvaatimukset.

”Valtuutus kiinteistön myyntiin on tehtävä kirjallisesti. Myyjän on allekirjoitettava valtakirja ja siitä on käytävä ilmi asiamies ja myytävä kiinteistö.”

Ensiksi valtakirjassa on määriteltävä se, kuka valtuuttaa ja se, kenet valtuutetaan. Kiinteistön omistaja on myyjä ja valtuuttaja. Asiamies, joka myyjän puolesta tekee kiinteistön kaupan, on valtuutettu.

Henkilöiden yksilöimisen jälkeen valtakirjassa pitää yksilöidä se kiinteistö, jota kauppa koskee. Kiinteistö yksilöidään esim. ilmoittamalla sen nimi, osoite ja kiinteistötunnus. Jos valtuutus koskee määräalaa tai määräosaa kiinteistöstä, pitää yksilöidä se, mitä osaa kiinteistöstä valtuutus koskee.

Lisäksi valtakirjassa on hyvä olla maininta siitä, mihin hintaan valtuutettu saa kaupan tehdä. Jos valtuuttajana on myyjä, valtakirjassa ilmoitetaan valtuutetulle vähimmäishinta, jonka alle kiinteistöä ei saa myydä. Jos taas valtuuttajana on ostaja, valtuutetulle ilmoitetaan valtakirjassa enimmäishinta, jonka yli kiinteistöä ei saa ostaa.

Valtakirjassa voidaan vielä mainita se ajankohta, jonka ajan valtakirja on voimassa.

Lataa kiinteistön myyntiä koskeva valtakirja tästä!

 

Nopeaa apua lakiasioihin.