Kiinteistön luovutus voidaan tehdä kiinteistön kaupalla, lahjoituksella, vaihtamalla, osituksella, perinnönjakosopimuksella tai kaupan purkua koskevalla sopimuksella.

Kiinteistön luovutus

Kiinteistön luovutus voidaan tehdä useammalla tavalla. Yleisimmin kiinteistö luovutetaan kauppakirjalla ja harvinaisempia ovat vaihdot ja kaupan purut.

Kiinteistön kauppa

Kiintestön kauppakirja on tehtävä maakaaren muotomääräysten mukaisesti. Kiinteistön välittäjät yleensä järjestävät kauppakirjan osapuolille. Kauppakirja voidaan tehdä kuitenkin myös myyjän ja ostajan välillä ilman kiinteistönvälittäjää. Lataa kiinteistön kauppakirja tästä!

Lahjoitus

Kiinteistö voidaan lahjoittaa vastikkeetta kuten mikä tahansa omaisuus. Lahjakirja pitää tehdä samaan määrämuotoon kuin kiinteistön kauppakirjakin. Jos kiinteistön kauppa tehdään alihintaisena eli enintään 75 % kauppahinnalla kiinteistön käyvästä arvosta, katsotaan käyvän hinnan ja myyntihinnan välinen erotus lahjaksi. Lahja on saajalleen veronalaista.

Vaihtaminen

Jos kiinteistön vastikkeeksi käytetään rahan sijasta toista kiintestöä, on silloin kyse kiinteistöjen vaihtamisesta. Vaihdon käsite on varattu ainoastaan niitä tilanteita varten, joissa molemmat luovutuksen osapuolet luovuttavat kiinteätä omaisuutta. Jos toinen luovuttaa kiinteistön ja toinen vastikkeeksi esim. asuinhuoneiston osakkeet (jotka ovat irtainta omaisuutta), kyse on kiinteistön kaupasta, ei vaihdosta. Jos molemmat osapuolet luovuttavat kiinteistön ja lisäksi toinen antaa vastikkeeksi rahaa eli maksaa välirahan, kysymys on kiinteistöjen vaihdosta.

Ositus

Avioliiton päättyessä avioeroon tai puolison kuolemaan, tehdään aviopuolisoiden välillä omaisuuden ositus, ellei heillä ollut voimassa olevaa avioehtosopimusta. Osituksen yhteydessä kiinteistö voi vaihtaa omistajaa. Kiinteistö voi siis siirtyä osituksessa kokonaan tai osittain sen puolison omistukseen, joka ei ennen ositusta omistanut kiinteistöä kokonaan tai edes osaa siitä. Tällöin erillistä kauppakirjaa kiinteistöstä ei vaadita, vaan saantokirjana on osituskirja.

Perinnönjakosopimus

Jos perittävän henkilön jäämistöön kuuluu kiinteistö, sovitaan kiinteistön jakamisesta perillisten kesken perinnönjakosopimuksessa. Perinnönjakosopimus eli perinnönjakokirja toimii luovutuskirjana, jonka perusteella esim. lainhuutoa haetaan.

Kaupan purku

Jos tehty kiinteistökauppa puretaan, pitää siitä tehdä kaupan purkua koskeva sopimus. Tämä sopimus toimii luovutuskirjana. Kiinteistökauppaa ei voida purkaa pelkästään palauttamalla kiinteistö takaisin entiselle omistajalle ja siirtämällä rahat. Kiinteistö pitää lainhuudattaa takaisin sille omistajalle, jolle kiinteistö kaupan purun kautta palautuu.

Nopeaa apua lakiasioihin.