Kiinteistön pelastussuunnitelma perustuu pelastuslakiin ja on siellä määritellyissä tilanteissa pakollinen tehdä ja se pitää kiinteistöltä löytyä.

Kiinteistön pelastussuunnitelma

Pelastuslaki edellyttää, että asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa, on laadittava pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelman laatimisen velvollisuus ei siis koske yksittäisiä omakotitaloja.

Pelastuslaki edellyttää, että pelastussuunnitelmassa on oltava selostus:

1) vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä;

2) rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä;

3) asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi;

4) mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä.

Pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa rakennuksen tai kohteen haltija. Jos rakennuksessa toimii useita toiminnanharjoittajia, rakennuksen haltijan tulee laatia pelastussuunnitelma yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa.

Nopeaa apua lakiasioihin.