Kunnan etuosto-oikeuden edellytykset ovat kunnan alueella tapahtuva kauppa sekä maan hankkiminen yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten.

Kunnan etuosto-oikeuden edellytykset

Etuostolain mukaiset edellytykset kunnan etuosto-oikeuden käyttämiseen ovat ensinnäkin, että kiinteistön kauppa tapahtuu kunnan alueella. Tämä on ensimmäinen edellytys sille, että etuosto-oikeutta voidaan käyttää. Kiinteistönkauppana pidetään sellaista vastikkeellista luovutusta, jossa vastikkeen arvosta muu kuin kiinteä omaisuus muodostaa pääosan. Kiinteän omaisuuden vaihto tai lahja eivät siten anna kunnalle etuosto-oikeutta. Sen sijaan vaihto, jossa vastikkeen arvosta yli puolet on irtainta omaisuutta, voi olla etuoston kohteena.

Toinen edellytys etuosto-oikeuden käyttämiselle on, että kunta voi käyttää etuostoa vain maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Kunta ei saa ostaa maata ”reserviin” tulevaisuutta varten, vaan etuosto-oikeutta voi käyttää jotakin jo näköpiirissä olevaa hanketta silmällä pitäen. Pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) etuoston käyttöön ei liity edellä mainittua käyttötarkoitusrajoitusta.

Lisäksi etuosto-oikeuden käyttämistä rajoittaa pinta-alaperuste. Etuosto-oikeutta ei ole, jos myyty kiinteistö tai myydyt kiinteistöt käsittävät 5000 m2 tai sitä vähemmän. Pääkaupunkiseudulla vastaava pinta-alaraja on 3000 m2.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.