Kunnan etuosto-oikeus kiinteistönkaupassa

Kunnan etuosto-oikeus kiinteistönkaupassa tarkoittaa sitä, että kunnalla on oikeus lunastaa myyty kiinteistö myyjän ja ostajan sopimalla kauppahinnalla.
Etuostossa kunta siis asettuu ostajan tilalle. Myyjä ja ostaja voivat vapaati sopia kaupan ehdoista ja kauppahinnasta kuten vapailla markkinoilla sovitaan. Kunta ei siis voi määritellä tehtävän kaupan ehtoja tai kauppahintaa millään tavalla. Jos kunta käyttää etuosto-oikeuttaan, se sitoutuu kiinteistön kaupan ehtoihin kuten ostaja on niihin sitoutunut. Kunta saa kaupan kohteena olevan alueen omistukseensa noudattamalla kaupassa ostajalle määrättyjä ehtoja.
Etuosto-oikeuden tarkoitusperät ovat samankaltaiset kuin pakkolunastusmenettelyn taustalla olevat tarkoitusperät ovat. Etuosto-oikeus on etuostolakiin perustuva kunnan maapolitiikan toteuttamisväline samoin kuin lunastusmenettely (kansanomaisesti ”pakkolunastus”). Etuosto-oikeuden käyttäminen on kuitenkin lievempi keino puuttua yksityishenkilöiden oikeuksiin kuin lunastusmenettely. Etuosto-oikeuden käyttämisessä myyjän asema ei muutu ollenkaan, vaan hän saa kaupasta saman vastikkeen ja kaupalle samat ehdot kunnan käyttäessä etuosto-oikeuttaan kuin hän saisi vapailla markkinoilla. Kunnan etuosto-oikeutta siis käytetään vasta, kun kiinteistökaupasta on jo sovittu. Lisäksi kunnan on korvattava ostajalle kaupan johdosta syntyneet tarpeelliset kustannukset. Kunnan tulee ilmoittaa etuosto-oikeuden käyttämisestä viipymättä kirjaamisviranomaille, jotta voidaan varmistaa, ettei saannolle myönnetä lainhuutoa tehdyn kaupan perusteella.

Nopeaa apua lakiasioihin.