Onko kunnalla etuosto-oikeus määräosuuksien myynnissä? Voiko yli 5000 m2 kiinteistön myydä määräosuuksin eri ostajille siten, ettei etuosto-oikeutta ole?

Kunnan etuosto-oikeus yleisesti

Etuostolain mukainen ensimmäinen edellytys kunnan etuosto-oikeuden käyttämiseen on, että kiinteistön kauppa tapahtuu kunnan alueella. Kiinteistönkauppana pidetään sellaista vastikkeellista luovutusta, jossa vastikkeen arvosta muu kuin kiinteä omaisuus muodostaa pääosan. Kiinteän omaisuuden vaihto tai lahja eivät siten anna kunnalle etuosto-oikeutta.

Toinen edellytys etuosto-oikeuden käyttämiselle on, että kunta voi käyttää etuostoa vain maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Kunta ei saa ostaa maata ”reserviin” tulevaisuutta varten, vaan etuosto-oikeutta voi käyttää jotakin jo näköpiirissä olevaa hanketta silmällä pitäen. Pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) etuoston käyttöön ei liity edellä mainittua käyttötarkoitusrajoitusta.

Lisäksi etuosto-oikeuden käyttämistä rajoittaa pinta-alaperuste. Etuosto-oikeutta ei ole, jos myyty kiinteistö tai myydyt kiinteistöt käsittävät 5000 m2 tai sitä vähemmän. Pääkaupunkiseudulla vastaava pinta-alaraja on 3000 m2.

Kunnan etuosto-oikeus määräosuuksien myynnissä

Onko kunnalla etuosto-oikeutta, jos pinta-alarajan ylittävä kiinteistö myydään määräosuuksin useammalle saajalle siten, ettei kukaan saajista saa pinta-alarajan ylittävää määrää kiinteistöstä?

Jos samalla kauppakirjalla myydään koko kiinteistön käsittävät määräosat eri ostajille, kunnalla on etuosto-oikeus, kunhan muut etuosto-oikeuden edellytykset täyttyvät. Samoin jos eri kauppakirjoilla myydään koko kiinteistö määräosin samanaikaisesti tai yhteisesti sovituille ostajille, on kunnalla etuosto-oikeus. Myös kiinteistön määräosien myynti samasta kiinteistöstä eri ostajille samalla kauppakirjalla voi olla etuosto-oikeuden piiriin kuuluva kauppa määräosan kauppana, vaikka koko kiinteistöä ei myytäisikään.

Etuosto-oikeutta ei ole silloin, kun eri kauppakirjoilla, eri aikoina ja eri ostajille myydään määräosia samasta kiinteistöstä.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.