Kunnan etuosto-oikeus peräkkäisissä kiinteistönkaupoissa estää sen, että samat kiinteistökauppoja tekevät eivät voi kiertää etuosto-oikeutta pilkkomalla kauppoja pienempiin osiin.

Kunnan etuosto-oikeus yleisesti

Etuostolain mukainen ensimmäinen edellytys kunnan etuosto-oikeuden käyttämiseen on, että kiinteistön kauppa tapahtuu kunnan alueella. Tämä on ensimmäinen edellytys sille, että etuosto-oikeutta voidaan käyttää. Kiinteistönkauppana pidetään sellaista vastikkeellista luovutusta, jossa vastikkeen arvosta muu kuin kiinteä omaisuus muodostaa pääosan. Kiinteän omaisuuden vaihto tai lahja eivät siten anna kunnalle etuosto-oikeutta.

Toinen edellytys etuosto-oikeuden käyttämiselle on, että kunta voi käyttää etuostoa vain maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Kunta ei saa ostaa maata ”reserviin” tulevaisuutta varten, vaan etuosto-oikeutta voi käyttää jotakin jo näköpiirissä olevaa hanketta silmällä pitäen. Pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) etuoston käyttöön ei liity edellä mainittua käyttötarkoitusrajoitusta.

Lisäksi etuosto-oikeuden käyttämistä rajoittaa pinta-alaperuste. Etuosto-oikeutta ei ole, jos myyty kiinteistö tai myydyt kiinteistöt käsittävät 5000 m2 tai sitä vähemmän. Pääkaupunkiseudulla vastaava pinta-alaraja on 3000 m2.

Etuosto-oikeus peräkkäisissä kaupoissa

Pinta-alaa laskettaessa otetaan huomioon kahden (2) viimeksi kuluneen vuoden aikana samojen osapuolien välillä samassa kunnassa tehdyt kaupat. Tällä säännöksellä estetään se, ettei isoja maa-alueita voi siirtää kunnan etuosto-oikeuden ohi siten, että kiinteistönkauppa toteutettaisiin pieninä alle 5000 m2 (tai 3000 m2) palasina.

Samojen osapuolten kauppojen lisäksi huomioon otetaan myös samojen osapuolten yli puoliksi omistamien yhteisöjen välillä tehdyt luovutukset sekä kolmannen kautta samalta myyjältä samalle ostajalle siirtyneet kaupat.

Kunnan etuosto-oikeus ei näissä peräkkäisissä kaupoissa ulotu ensimmäiseen kauppaan vaan ainoastaan myöhempään kauppaan, joka ei yksinään pinta-alarajoituksen vuoksi olisi ollut muutoin etuostoon oikeuttava.

Nopeaa apua lakiasioihin.