Avioliitto

Mitä avioliittoon vihkiminen tarkoittaa? ›

Avioliittoon vihkiminen on juridinen tapahtuma, joka tapahtuu kahden vihkijän läsnäollessa määrämuotoa noudattaen. Avioliitto solmitaan vihkimällä. Ollakseen pätevä, tulee vihkimisen täyttää tietty muoto ja vihkijällä on oltava kelpoisuus tehtävän suorittamiseen. Avioliittoon vihkiminen Kihlakumppanien ja todistajien tulee olla samanaikaisesti läsnä vihkimistapahtumassa. Jos kumpikin kihlakumppani vastaa myöntävästi vihkijän hänelle esittämään kysymykseen, tahtooko hän mennä kihlakumppaninsa kanssa avioliittoon, vihkijä toteaa Lue lisää ›

Avioliiton solmiminen ulkomailla ja naimisiin ulkomaalaisen kanssa ›

Avioliittolain mukaan suomalainen avioliitto voidaan solmia myös ulkomailla, sillä joillakin ulkomailla työskentelevillä suomalaisten uskonnollisten yhdyskuntien papeilla on opetusministeriön myöntämä oikeus vihkiä avioliittoon ulkomailla. Lisäksi suomalaisen on mahdollista mennä naimisiin ulkomaalaisen kanssa eli muun kansalaisuuden kun Suomen kansalaisuuden omaavan henkilön kanssa suomalaisessa kirkossa. Myös suomalainen voi mennä ulkomailla naimisiin muun maan kansalaisuuden omaavan henkilön kanssa, mutta mikäli Lue lisää ›

Avioliiton solmiminen ›

Avioliiton solmiminen tapahtuu joko kirkollisella vihkimisellä tai siviilivihkimisellä. Ennen vihkimistä on aina toimitettava avioliiton esteiden tutkinta, jossa varmistutaan siitä, että aiottu avioliitto on lain mukaan sallittu. Avioliiton solmittuaan puolisoille syntyy avio-oikeus toisen omaisuuteen. Halutessaan puolisot voivat rajoittaa avio-oikeutta toisen omaisuuteen tekemällä avioehdon. Avioliiton solmimisen edellytykset Avioliiton voi solmia jokainen, joka on täyttänyt 18 vuotta ja joka Lue lisää ›

Avioliiton esteet ›

Avioliittoon mentäessä kirkon tai Digi- ja väestötietoviraston on tutkittava mahdolliset avioliiton esteet. Puolisoiden on itse pyydettävä esteiden tutkintaa ennen vihkimistä. Artikkelissa käsitellään erilaisia esteitä, jotka voivat vaikuttaa avioliiton solmimisen mahdollisuuksiin. Mitä avioliiton esteet ovat? Avioliittolain mukaan kukaan ei voi avioitua, jos hänen aikaisempi avioliittonsa on vielä voimassa. Avioliittoon ei myöskään saa mennä henkilö, jonka rekisteröity Lue lisää ›

Avioliiton esteiden tutkinta ›

Avioliiton esteiden tutkinta suoritetaan aina avioliittoon menoa. Tutkinnalla varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu. Avioliittoon aikovien on ennen vihkimistä yhdessä pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa. Pyyntö tehdään Digi- ja väestötietovirastolle (ent. maistraatille) tai seurakunnalle. Avioliiton esteet voi Digi- ja väestötietoviraston lisäksi tutkia se evankelisluterilaisen kirkon tai ortodoksisen kirkkokunnan seurakunta, jonka jäseniä kihlakumppanit ovat tai toinen Lue lisää ›